Noodsteun corona naar structurele regeling journalistiek

Gepubliceerd op 25 juni 2020Gedeputeerde Staten keren terug naar het oorspronkelijke plan om dit jaar te investeren in een structurele regeling voor ondersteuning van de Zuid-Hollandse journalistiek.

Vanwege de coronacrisis leek de journalistiek geen gebruik van deze regeling te gaan maken, omdat er bij veel mediabedrijven acute financiële nood was ontstaan. Nu het Rijk in totaal €35 miljoen aan noodsteun heeft toegezegd lijkt de nood van de lokale media voor een belangrijk deel gelenigd; een structurele kwaliteitsimpuls voegt meer toe.

GS (Gedeputeerde Staten) komen in de tweede helft van dit jaar met een voorstel voor een structurele regeling voor Zuid-Hollandse media. Daarvoor kan dit jaar al €332.000 worden ingezet.