Provincie pleit voor eerlijkere verdeling basissubsidie cultuur

Gepubliceerd op 29 juni 2020Het advies van de Raad voor Cultuur aan minister Ingrid van Engelshoven voor de basissubsidie (BIS 2021-2024) aan Zuid-Hollandse culturele instellingen is uit balans. In een brandbrief van de provincie Zuid-Holland wordt gepleit voor een eerlijkere verdeling van gelden en meer financiële hulp van het Rijk. Aanleiding is ook de coronacrisis. Daardoor is het voor bijvoorbeeld dansgezelschappen culturele instellingen nog moeilijker geworden de eindjes financieel aan elkaar te kunnen knopen.

De Raad voor Cultuur adviseerde de minister begin deze maand over de BIS. De minister besluit uiterlijk op Prinsjesdag (15 september) welke instellingen subsidie krijgen. “Tot onze spijt zien we dat de Raad slechts 41 procent van de aanvragen in Zuid-Holland een positief advies geeft. Instellingen waar de Raad zich positief uitlaat over de kwaliteit, zien dat niet altijd terug in een positief advies”, schrijven de gedeputeerden Willy de Zoete en Floor Vermeulen in hun brief aan de minister. “Het aantal instellingen met een BIS-subsidie in Zuid-Holland zou daarmee terug gaan van 24 naar 17. Dat betekent een verschraling van de cultuursector in Zuid-Holland.”

De provincie vindt dat onevenwichtig. 21 procent van de Nederlanders woont in Zuid-Holland en net zo’n groot percentage van de economie wordt door deze provincie bijgedragen. Volgens de provincie ‘ligt het in de rede dat een evenredig deel van het budget voor de BIS terecht komt in Zuid-Holland.‘ Op basis van het advies van de Raad is dat nu slechts 15 procent.

Scherpere keuzes van gemeenten

Na gesprekken met 52 gemeenten in Zuid-Holland is gebleken dat de coronacrisis hen dwingt scherpere keuzes te maken waaraan zij hun geld uitgeven en dat is niet altijd voor cultuur. De gedeputeerden stellen dat veel gemeenten cultuurinstellingen al te hulp schieten door huren en lokale belastingen op te schorten of kwijt te schelden. Ook zijn er gemeenten die met een steun- of noodfonds helpen, terwijl ze al financiële moeilijkheden hadden.

De provincie maakt zich zorgen over de toekomst van kleinere culturele instellingen, zoals theaters of gezelschappen. De gedeputeerden vrezen dat de organisaties elkaar verdringen in hun zoektocht naar (alternatieve) subsidies of steun. De kans is groot dat vooral de kleinere culturele instellingen straks het nakijken hebben. Momenteel wordt van de gevolgen een inventarisatie gemaakt door de gemeenten en de provincie en komen zij terug met een noodplan bij de minister.