Vrijwel alle Zuid-Hollandse verkeer- en vervoerprojecten binnen planning

Gepubliceerd op 2 juni 2020Vrijwel alle projecten voor verkeer en vervoer van de provincie Zuid-Holland werden vorig jaar binnen het budget uitgevoerd dat hiervoor van tevoren was uitgetrokken. Bij slechts 2 procent van de plannen was er een afwijking in het budget en de planning. Dat betekent dat ook vrijwel alle projecten geen vertraging opliepen en zoals van tevoren afgesproken werden gerealiseerd.

De cijfers staan in de jaarlijkse voortgangsrapportage infrastructuurprojecten 2019 aan Provinciale Staten. Daarin laten Gedeputeerde Staten zien hoe de plannen lopen uit het programma Zuid-Hollandse Infrastructuur, het uitgewerkte financiële huishoudboekje van de provincie.

Het doel was geld zo effectief mogelijk in te zetten zodat projecten snel klaar zijn. De rapportage toont aan dat dit dus nagenoeg gelukt is. Het gaat om plannen voor wegen, openbaar vervoer, fiets, verkeersveiligheid en vaarwegen van boven de 1 miljoen euro.

Betere match

De economie die na 2017 weer aantrok had ook invloed op de aanbestedingen van de provincie in 2019. Minder aannemers schreven zich per project in. Daardoor was er minder keus. Het voordeel was vaak wel dat er een betere match ontstond tussen project en aannemer.

Het verloop van projecten voor verkeer en vervoer is dynamisch en onderhevig aan risico’s zoals kwaliteit, geld en tijd. Daardoor kunnen er altijd afwijkingen ontstaan in zowel de planning als in de projectbudgetten. Ook voor dit jaar streven Gedeputeerde Staten ernaar dat alle verkeer- en vervoerprojecten binnen het budget en planning worden uitgevoerd.

Vertraging en extra kosten altijd mogelijk

“Goed dat de provincie en aannemers in het afgelopen jaar geslaagd zijn veel werkzaamheden uit te voeren binnen planning en budget. Natuurlijk zijn vertraging of extra kosten soms aan de orde, als er maar een goede reden voor is. Maar het algemene beeld dat wij aan Provinciale Staten kunnen sturen is zeer positief”, licht gedeputeerde Floor Vermeulen van Verkeer en Vervoer toe.