Zuid-Holland aan de slag met voedselverspilling

Gepubliceerd op 8 juni 2020De provincie Zuid-Holland wil een impuls geven aan de aanpak van voedselverspilling in de regio. Hiervoor stelt de provincie, samen met de stichting Samen tegen Voedselverspilling, een Kwartiermaker Voedselverspilling aan. Deze gaat in gesprek met marktpartijen en netwerken over de kansen die zij zien, en brengt ze waar nodig met elkaar in contact.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Land- en tuinbouw): “Juist in Zuid-Holland liggen er kansen om vraag en aanbod van voedsel goed op elkaar aan te laten sluiten. Bijvoorbeeld door aanwezigheid van de tuinbouwsector, melkveehouderij en akkerbouw, de Rotterdamse haven met veel import van voedsel én een groot aantal inwoners. Als we deze ketens beter op elkaar kunnen laten aansluiten kunnen we verspilling minimaliseren.”

Rol voor provincie

Uit een verkennend onderzoek is gebleken dat er bij de aanpak van voedselverspilling een rol voor de provincie is weggelegd, onder meer op het gebied van ‘verbinden en agenderen’. Hiermee gaat de kwartiermaker nu aan de slag. Bom-Lemstra: “De kwartiermaker inventariseert de kansen die bijvoorbeeld producenten, logistieke bedrijven en supermarkten zien. Hij brengt ze samen en helpt bij het formuleren van gezamenlijke ambities. Daarna is het aan de marktpartijen en andere netwerkpartners het stokje weer over te nemen. Wij kunnen inzicht en contacten bieden, uiteindelijk moeten bedrijven het doen.” Bij deze inzet werkt de provincie samen met de stichting Samen tegen Voedselverspilling.

Startups denken mee

Een andere rol voor de provincie is volgens de verkenning ‘stimuleren en uitdagen’. Hierbij past ook inzet van de provincie zoals die nu al wordt gedaan. Zo is naar aanleiding van de coronacrisis gestart met een programma waarbij startups oplossingen bedenken voor vraagstukken die deze crisis met zich meebrengt. Eén daarvan focust zich op voedselverspilling. Zo wordt startups gevraagd na te denken over mogelijkheden om gezonde, verse overschotten te herverdelen naar sociaaleconomisch kwetsbare doelgroepen. De komende tijd zal hieraan verder gewerkt worden, in samenwerking met Stichting Shareaty en andere geïnteresseerde partijen.

Ondertussen werkt de provincie ook in de eigen organisatie aan vermindering van voedselverspilling. Medewerkers kunnen bijvoorbeeld via de app ‘Too Good to Go’ een box met overgebleven voedsel uit het bedrijfsrestaurant aanschaffen. Ook wordt de voedsel-afvalstroom gemonitord zodat kan worden bijgestuurd in de keuken. Sinds de start is de verspilling met 11% teruggebracht.