€1,5 miljoen voor versterking campussen Delft en Leiden

Gepubliceerd op 16 juni 2021


De provincie stelt €1,5 miljoen beschikbaar voor projecten op de TU Delft Campus en het Leiden Bio Science Park.

Het geld wordt gebruikt voor de opzet van goede onderzoeksinfrastructuur en nieuwe innovatieclusters. Een voorbeeld is de proeftuin Flood Proof Holland: de aanleg van een dijk waar verschillende onderzoekers oplossingen voor de stijgende zeespiegel kunnen testen.

Het geld komt beschikbaar via de subsidieregeling Campussen Zuid-Holland. Het is bedoeld voor de bouw of upgrade van fysieke locaties, de gezamenlijke aanschaf van meetinstrumenten of de opzet van samenwerkingsprojecten, zodat onderzoekers en ondernemers samen kunnen werken aan nieuwe innovatieve oplossingen. Gedeputeerde Meindert Stolk: “In onze provincie zijn er ontzettend veel innovatieve ondernemers en onderzoekers. De één heeft een idee, de ander kan het onderzoeken en testen en weer een ander kan het ontwikkelen. Zo ontstaat innovatie. Voorwaarde is samenwerking. Dat er een plek is waar je elkaar kunt ontmoeten, met goede faciliteiten. Daarom ondersteunen wij de campussen. Dit is van belang voor het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bijvoorbeeld op het gebied van gezondheid en digitalisering én het is van belang voor onze regionale economie.”

Van leefstijl tot klimaat

In totaal krijgen 8 projecten nu een subsidie. Een voorbeeld is Lifestyle4Health, een project van onderzoeksinstituut TNO en het Leids Universitair Medisch Centrum dat zich richt op leefstijlgeneeskunde. Het gaat over de inzet van leefstijl bij de behandeling van ziekten, bijvoorbeeld door aandacht voor voeding. Met de subsidie wordt een innovatiecluster opgericht waardoor organisaties op het Leiden BioScience Park samen kunnen werken aan dit thema. In Delft worden projecten op The Green Village en Flood Proof Holland gestart, gericht op innovaties binnen de thema's energie en klimaat. Hier wordt een energie-infrastructuur ontwikkeld, voor praktijktesten op het gebied van de energietransitie. Daarnaast wordt in het kader van de aanpak van waterveiligheid een monitoringsdijk aangelegd. Deze helpt onderzoekers bij het vinden van oplossingen voor de stijgende zeespiegel.