€7 miljoen EU herstelfonds naar innovaties voor circulaire chemie in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 22 juni 2021


6 baanbrekende projecten op het gebied van circulaire chemie in Zuid-Holland krijgen €7 miljoen uit het REACT EU fonds voor groen herstel van regionale economieën.

De provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam hebben de handen ineengeslagen. Vanuit de gezamenlijke ambitie om te investeren in de verdere verduurzaming van stad en provincie, zorgden zij eerder dit jaar voor een extra subsidieronde binnen het EU herstelfonds. In totaal werden 6 aanvragen voor baanbrekende projecten op het gebied van circulaire chemie in Zuid-Holland ingediend. Met succes. Alle 6 aanvragen  zijn vandaag toegewezen. Zij ontvangen gezamenlijk in totaal €7 miljoen uit het REACT EU fonds voor groen herstel van regionale economieën na de corona pandemie.

Van bakstenen uit havenslib tot hergebruik van de bladen van windmolenturbines: "Dit zijn de innovaties waarmee Zuid-Holland zich op de circulaire kaart gaat zetten", zegt Jeannette Baljeu, gedeputeerde industrie en haven van de provincie Zuid-Holland. "Het is mooi dat we dankzij de EU €7 miljoen kunnen investeren in deze 6 baanbrekende projecten." Samen met onze partners werken we aan de ontwikkeling van het Haven Industrieel Complex als duurzame hub voor grondstoffen en brandstoffen. Met deze inspirerende innovaties laten ondernemers zien dat het kan.

“Een prachtige uitkomst van deze samenwerking met de provincie”, vindt ook de Rotterdamse duurzaamheidswethouder Arno Bonte. “Hiermee zetten we een grote stap naar een groene en circulaire industrie. Financiering vormt vaak een bottleneck bij circulaire innovaties die de industrie moeten hervormen. Met deze forse financiële injectie maken we deze 6 innovatieve circulaire projecten mogelijk en brengen we onze ambitie voor het vergroenen van de Rotterdamse economie weer een stuk dichterbij.”

De ‘Herstelbijstand voor cohesie en de regio’s van Europa’ (REACT-EU) is een fonds dat zowel financiële hulp biedt bij het economisch herstel na de COVID-19 pandemie alsmede voor de transitie naar een groene en digitale economie. Het fonds maakt deel uit van het speciale coronaherstelfonds (Next Generation EU) dat een totaal bedrag van €750 miljard omvat. Binnen dit herstelfonds is €47,5 miljard gereserveerd voor het REACT-EU programma.

De fondsen worden in Rotterdam ingezet via het bestaande subsidieprogramma Kansen voor West. Het Industry Transformers Platform, een samenwerking tussen het Havenbedrijf Rotterdam, InnovationQuarter, de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam, Stichting Circular Biobased Delta en CleanTech Delta begeleidde de initiatiefnemers in de voorbereidingsfase.

De 6 innovaties

Asbest en afvalzuren: 2 milieuproblemen, 1 oplossing

Asbetter Acids

Het zijn 2 milieuproblemen die in 1 oplossing bij elkaar komen: asbestcement-dakplaten die nog altijd worden gestort en industriële afvalzuren die nog altijd worden geloosd. De Asbetter Acidsfabriek gaat 60.000 ton asbestcement dakplaten verwerken en 170.000 ton industriële restzuren in een chemisch proces neutraliseren. Uit de reststromen worden bovendien zo veel mogelijk materialen teruggewonnen voor andere markten, zoals de cement- en betonindustrie. In totaal denkt Asbetter Acids ruim 120.000 ton CO2 op jaarbasis te kunnen besparen met het door hen ontwikkelde proces en de zero-carbon-eindproducten. Het industrieel ontwerp voor de demonstratiefabriek die in Rotterdam gebouwd zal worden, moet in september 2022 gereed zijn. Daarna volgt de aanbesteding voor de bouw van de fabriek met een investering van €60 miljoen tot €70 miljoen. De fabriek zal ruim 20 vaste arbeidsplaatsen opleveren.

Nieuwe supply-chain zodat windmolenbladen niet langer op de afvalhoop belanden

Circular Recycling Company

Producten van vezel versterkt thermohardend composiet – zoals windmolenpropellerbladen, boten, interieurs van treinen en autobussen – zijn aan het einde van hun levensduur door hun gemengde samenstelling moeilijk te recyclen. Daardoor stijgt de afvalberg gigantisch. Om dit probleem op te lossen en het gebruik van grondstoffen te verminderen, is een ketensamenwerking nodig die tot op heden is uitgebleven. Circular Recycling Company (CRC) heeft het initiatief genomen om een supply-chain op te zetten met als doel om end-of-life producten van vezel versterkt thermohardend composiet als grondstof te laten dienen voor nieuwe producten. Hiervoor wordt gewerkt aan een recycling plant op de Maasvlakte II waar zowel technieken voor mechanische als chemische recycling gecombineerd worden.

Van havenslib naar baksteen

Xirqulate

In de Rotterdamse haven komt veel slib terecht vanuit rivieren. Dit doorgaans vervuilde slib wordt nu nog onverwerkt gestort in een depot of voorbewerkt in een mechanische slibreiniger, waarna het residu wordt gestort. Xirqulate gaat deze afvalstromen én overblijfselen van huishoudelijk afval verwerken tot een grondstof voor de keramische industrie, waarmee bakstenen kunnen worden gemaakt. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het zogenaamde Dynamisch Thermisch Oxiderend proces. Dit leidt niet alleen tot een aanzienlijke verlaging van de CO2-uitstoot, maar er komt tijdens dit proces ook veel warmte vrij die voor andere doelen gebruikt kan worden of kan worden omgezet in elektriciteit. Twee vliegen in één klap dus.

In dit project ontwikkelt Xirqulate een proof of concept op praktijkschaal. Binnen de kaders van dit REACT-EU project wordt daarvoor het fundament gelegd.

Van zaagsel naar een biobased alternatief voor aardolie

Vertoro

Uit zaagsel en reststromen van de land- en bosbouw wordt lignine-houdende biomassa gewonnen. Vertoro heeft een doorbraaktechnologie om lignine-houdende biomassa om te zetten in cellulose, suikers en zogenaamde Goldilocks. Goldilocks is een ruwe lignine-olie en is een alternatief voor aardolie. Dit duurzame alternatief kan de groene revolutie versnellen in de olie-industrie, met toepassingen in de fossiele marine brandstoffen, chemiesector en materialensector.

Voor dit project gaat Vertoro een 10 kiloton demoplant bouwen in de haven van Rotterdam – het Goldilocks® By Sea project. Zo wil Vertoro de opschaling demonsteren van een continu productieproces. Dit is een noodzakelijke en cruciale tussenstap naar een te bouwen 250 kiloton commerciële fabriek. Als eerste markttoepassing wordt GOLDILOCKS® ingezet als biobrandstof vervanger voor de zeer vervuilende fossiele marinebrandstof.

Van moeilijk te recyclen plastic naar hoogwaardig, near-virgin plastic

OBBOTEC

Selectieve Plastic Extractie (SPE) is een innovatieve en geavanceerde chemische plastic recycling technologie die een mix van afval plastics kan omzetten naar near virgin materialen. Hierbij levert OBBOTEC een unieke oplossing voor het alsmaar groeiende wereldwijde plastic afvalprobleem en de circulariteit van plastics. Het SPE proces van OBBOTEC zit tussen mechanische en chemische recycling naar monomeren in en noemen we derhalve een geavanceerde vorm van chemische recycling omdat polymeren intact blijven. Met hun technologie worden reststromen van plastics opgelost en vervuilingen door filtratie en wasstappen verwijderd. TNO schat dat in 2050 zo’n 300 kton plastics per jaar in Nederland weer omgezet worden tot direct inzetbaar hoogwaardig recyclaat.

OBBOTEC gaat met de subsidie o.a. een installatie bouwen die 1 kiloton vervuilde HDPE-reststromen opwerkt tot schone, kleurloze gerecyclede HDPE-korrels.

Van plastic naar chemicaliën

Xycle / Harbour Oil

Mechanische recycling heeft z’n limieten inmiddels bereikt. Nu is er binnen de afvalmarkt dringend behoefte aan een methode om plastics te verwerken die moeilijk of niet mechanisch te recyclen zijn. Het gaat dan om maritieme plastics, gemengde en vervuilde kunststoffen en meerlaagse voedselplastics. Xycle / Harbour Oil zet zich in dit project in om een veelbelovende technologie op dit vlak op te schalen naar succesvolle toepassing voor de Europese markt.

Xycle / Harbour Oil gaat met de subsidie werken aan een gedetailleerd procesontwerp om een solide fundament te creëren voor de beoogde procesinstallatie op praktijkschaal in het Haven Industrieel Complex in Rotterdam.