Meer flexwonen in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 2 juni 2021


Om de woningbouw te versnellen, gaat Zuid-Holland tijdelijk wonen bevorderen. Als aanvulling op meer permanente woningbouw, biedt deze nieuwe woonvorm kansen voor woningzoekenden die én met spoed én goedkoop een thuis nodig hebben.

Benut in onbruik geraakte stedelijke gebieden voor verplaatsbare wooneenheden en sta wonen in leegstaande scholen en kantoren toe. Dat is in het kort de boodschap van het programmaplan Flexwonen 2021-2024. Op 1 juni 2021 hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland tot deze aanpak besloten. "We moeten ook de bouw van flexwoningen versnellen. Daarvoor ben ik op zoek naar creatieve denkers en doeners die samen met mij willen zorgen dat al die spoedzoekers straks supertrots kunnen zijn op een eigen betaalbare woonruimte die snel beschikbaar kwam", aldus gedeputeerde Anne Koning.

Tijdelijk onderkomen om zaken op orde te krijgen

Studenten, arbeidsmigranten, starters, mantelzorgers, dak- en thuislozen, mensen die lang in de gevangenis zaten, alleenstaande statushouders en mensen die met een relatiebreuk of uitstroom uit een instelling te maken krijgen, kunnen in de huidige overspannen woningmarkt moeilijk woonruimte vinden. Een tijdelijk onderkomen voor enkele jaren of maanden helpt om zaken op orde te krijgen en daarna door te stromen naar een reguliere permanente woning.

Helpende hand

De provincie gaat gemeenten en woningcorporaties helpen om meer flexwoonprojecten te ontwikkelen, bijvoorbeeld door extra menskracht te betalen, masterclasses te organiseren over hoe je snel meters kunt maken en te helpen bij regionale afstemming. Ook wordt gewerkt aan uniformering van vergunningsprocedures en het zo nodig wegnemen van belemmeringen in de regelgeving.