Goed op weg naar toekomstbestendig openbaar vervoer

Gepubliceerd op 17 juni 2021


Sinds de coronacrisis wordt er veel minder gereisd. Nu er steeds meer maatregelen worden versoepeld, willen vervoerders reizigers verleiden om het openbaar vervoer weer meer te gebruiken. Hiervoor werken zij aan zogenaamde transitieplannen. In september zijn deze plannen definitief en wordt ook de dienstregeling voor 2022 bekend gemaakt.

OV na corona

Als provincie vinden we het belangrijk dat iedereen snel, veilig en duurzaam van A naar B kan reizen, tijdens corona, maar ook erna. Daarom investeren we in alle vormen van vervoer, waaronder openbaar vervoer. Om het openbaar vervoer toekomstbestendig te houden, hebben Provinciale Staten kaders en richtlijnen tot 2025 vastgesteld voor vervoerders. Vervoerders werken nu op basis van deze kaders hun transitieplan uit.

In het transitieplan beschrijven vervoerders hoe zij blijven bijdragen aan aantrekkelijk OV. Denk dan aan het aanbieden van snelle, frequente en betrouwbare lijnen, het kunnen vervoeren van een toenemend aantal reizigers door nieuwe woningen, het aanbieden van keuzevrijheid in vervoer en het aanbieden van vervoer aan reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer.

Nieuwe dienstregeling 2022

Op basis van het transitieplan wordt ook de dienstregeling voor 2022 gemaakt. Hierover buigt de provincie zich op dit moment met vervoerders, regio’s en organisaties die de belangen van reizigers behartigen. De nieuwe dienstregeling wordt in september bekendgemaakt en zal ingaan in december.

Het ontwikkelen van een nieuwe dienstregeling is een lastige klus, want het is nog onduidelijk hoe de financiële steun vanuit het Rijk er in 2022 uit ziet. Vervoerders kunnen – net als veel andere bedrijven - nog niet zonder steun van de Rijksoverheid overleven. Het is dan ook niet ondenkbaar dat er op kosten moet worden bespaard door lijnen die weinig reizigers vervoeren op te heffen of minder vaak te laten rijden. Wanneer lijnen worden opgeheven, bieden vervoerders alternatieven aan waarmee reizigers alsnog van A naar B kunnen reizen.

Nieuwe infrastructuur

Ondanks de coronacrisis wordt er hard doorgewerkt aan nieuwe P+R-terreinen, comfortabele OV-haltes met reizigersinformatiesystemen, fietsenstallingen bij OV-knooppunten en manieren om de doorstroming van bussen te verbeteren. Zo zorgt de provincie ervoor dat het groeiende aantal reizigers ook in de toekomst snel van A naar B kan reizen met het openbaar vervoer.

Provincie is opdrachtgever van openbaar vervoer

De provincie Zuid-Holland is opdrachtgever van openbaar vervoer in de gebieden Zuid-Holland Noord, Drechtsteden, Molenlanden, Gorinchem, Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee. Met het openbaar vervoer in deze gebieden hebben reizigers de mogelijkheid om een snelle, frequente, betrouwbare, beschikbare én betaalbare reis te maken tussen kernen.