Hoe maken we samen Zuid-Hollandse corporatiewoningen klimaatbestendig?

Gepubliceerd op 10 juni 2021


De provincie Zuid-Holland bracht samen met ‘Groene Huisvesters’ en ‘Samen Klimaatbestendig’ klimaatadaptieve afspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties in kaart.

Gedeputeerde Anne Koning: "Woningcorporaties zijn eigenaar van een groot aantal woningen in Zuid-Holland. Deze nieuwe handreiking maakt het voor corporaties makkelijker om klimaatadaptieve maatregelen te nemen. Zo realiseren we voor veel mensen in Zuid-Holland een gezonde en groenere woonomgeving, met minder overlast door hitte en water.”

Inventarisatie

Welke afspraken kunnen woningcorporaties, huurders en gemeenten samen maken om corporatiewoningen klimaatbestendig te maken? De provincie Zuid-Holland, ‘Groene Huisvesters’ en ‘Samen Klimaatbestendig’ maakten een inventarisatie van al gemaakte afspraken, wensen en ervaringen op dit gebied. Het doel is om beschikbare informatie te ontsluiten om zo organisaties te helpen met het geven van invulling aan klimaatadaptatie en het maken van afspraken.

38% van alle woningen

Woningcorporaties zijn een belangrijke speler in het klimaatadaptief maken van de bebouwde omgeving. In Nederland bezitten woningcorporaties zo’n 2,2 miljoen wooneenheden, ofwel circa 28,5% van alle woningen. In de provincie Zuid-Holland ligt het percentage corporatiewoningen op 38%. Voor een water robuuste en klimaatbestendige inrichting van Zuid-Holland is samenwerking tussen overheden en partners van belang. Het opvangen van de effecten van de klimaatverandering door alleen maatregelen te nemen in de openbare ruimte is niet altijd voldoende. Daarnaast is het nemen van maatregelen op private grond soms doelmatiger. Afspraken maken tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties is essentieel om in het toekomstige klimaat fijn te blijven wonen.

Daarom nam de provincie Zuid-Holland het initiatief om samen met ‘Groene Huisvesters’ en ‘Samen Klimaatbestendig’ een inventarisatie te maken van mogelijke klimaatadaptieve afspraken tussen gemeenten, huurdersorganisaties en woningcorporaties. Dat is onderdeel van een bredere samenwerking; zo ondersteunde de provincie eerder dit jaar al bij een cursus vergroening en klimaatadaptatie voor corporatiemedewerkers die georganiseerd werd door de ‘Groene Huisvesters’.