Nieuwe publicaties blootstelling aan PFAS

Gepubliceerd op 4 juni 2021


Het RIVM heeft nieuwe studies gepubliceerd over de gevolgen van de nieuwe gezondheidskundige grenswaarde voor PFAS. Deze is in het najaar van 2020 vastgesteld door de European Food Safety Authority (EFSA). Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde blootstelling aan PFAS in Nederland hoger is dan de EFSA adviseert.

Het RIVM onderzocht de gevolgen van de nieuwe grenswaarde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Omdat de grenswaarde is gebaseerd op levenslange blootstelling, verwachten de onderzoekers van een tijdelijke overschrijding geen acuut gezondheidsrisico. Er zijn verschillende bronnen die zorgen dat men eraan bloot wordt gesteld. Denk aan voeding en voedingsverpakkingen, water, lucht en diverse consumentenproducten. Een significante afname van de totale blootstelling kan daarom alleen met een EU-brede aanpak gerealiseerd worden.

Moestuinen

Het RIVM heeft ook onderzocht of de lagere EFSA-grenswaarde van invloed is op de conclusies van het in 2018 gepubliceerde onderzoek ‘Risicobeoordeling van GenX en PFOA in moestuingewassen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht’. De gemeente Dordrecht was opdrachtgever van dit onderzoek en de kosten zijn gedeeld tussen de betrokken gemeenten en de provincie. Naar aanleiding van het nieuwe onderzoek geeft het RIVM nu het advies om geen groenten en fruit te eten uit (moes)tuinen binnen een straal van 1 kilometer van de fabriek Chemours/DuPont. Gewassen uit deze (moes)tuinen bevatten mogelijk te veel PFAS. Voor moestuinen buiten de straal van 1 kilometer kan het RIVM nog geen advies geven.

Verminderen van uitstoot

De provincie is betrokken bij deze onderzoeken, vanwege de vergunningen die wij verlenen aan Chemours/DuPont en onze inzet om de emissie van PFAS terug te dringen. Sinds 2012 wordt PFOA niet meer gebruikt door Chemours. Door emissie uit het verleden en de slechte afbreekbaarheid van PFAS kan de stof echter nog steeds aanwezig zijn in de omgeving. Chemours gebruikt op dit moment GenX in het productieproces. Vanaf 2016 hebben wij ons voortdurend ingezet om de emissies van GenX in water en lucht gefaseerd af te bouwen tot het op dat moment laagst haalbare niveau volgens wet- en regelgeving. Voor de GenX-stoffen geldt dat de provincie Zuid-Holland sinds 2016 met 3 ambtshalve wijzigingen van de vergunning heeft ingezet op een verlaging van de totaal vergunde uitstoot van GenX in water en lucht. De reductie ging van 7060 kg per jaar in 2016 naar 5,4 kg per jaar in 2022.