Pilot digitaal informatiebord ter verbetering zwemveiligheid Scheveningen

Gepubliceerd op 11 juni 2021


Geniet jij ook zo van het lekkere weer? En heb je al een duik in de zee genomen? Veiligheid op het strand en in de zee is van groot belang. Daarom is de provincie Zuid-Holland samen met de gemeente Den Haag een pilot gestart waarbij een digitaal zwemwater informatiebord op de Noord-Boulevard in Scheveningen is geplaatst. Het bord geeft actuele informatie over de kwaliteit van het zwemwater en mogelijke gevaren voor die locatie op dat moment. Het doel van de pilot is om te onderzoeken hoe digitale borden de veiligheid op het strand en in de zee kunnen vergroten.

Innovatiekracht

Aan de kust bij Scheveningen staat het living lab. Dit is een initiatief van de gemeente Den Haag waar samen met burgers, bedrijven en kennisinstellingen innovatieve projecten worden gestart om zo de stad ‘slimmer’ te maken, de zogenaamde Smart City. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Den Haag zijn een samenwerkingsverband aangegaan om niet alleen te bouwen aan een slimme stad, maar ook aan een slimme regio.

Digitaal zwemwater informatiebord

Vandaag is tijdens Smart@Sea de pilot met het digitale zwemwater informatiebord gelanceerd. Op het bord is informatie te vinden over de kwaliteit van het zwemwater, gevaarlijke stromingen en wat bijvoorbeeld de gekleurde vlaggen op het strand betekenen. Anders dan de statische borden, biedt het de mogelijkheid om meer precieze en actuele informatie te tonen die op dat moment voor die locatie belangrijk is. Denk hierbij aan het vermelden van muistromen, een Amber Alert voor een vermist persoon of drukte monitoring.

Verbeteren veiligheid

Het doel van deze pilot is om te onderzoeken hoe we digitale informatieborden effectief in kunnen zetten om de veiligheid te vergroten. Er wordt onderzocht hoe het publiek reageert op het bord. Wordt de informatie beter bekeken in vergelijking met de statische borden? Ook onderzoeken we of alle data over het weer, de waterkwaliteit en activiteiten goed samen komen en of we dit ook uit kunnen breiden met meer relevante informatie.

Toekomst

Op basis van alle verkregen informatie wordt er bepaald of we meer borden als deze in gaan zetten, om zo het strand en de zee veiliger en toegankelijker te maken.