Subsidieregeling Toerisme 2021 opengesteld

Gepubliceerd op 16 juni 2021


Zuid-Holland zal 20 juli de subsidieregeling toerisme weer openstellen. Deze subsidieregeling is bedoeld voor projecten die bijdragen aan duurzame mobiliteit, het beleven van erfgoed, vitale kernen en steden.

De provincie Zuid-Holland zal op dinsdag 20 juli de subsidieregeling toerisme opnieuw openstellen, dit als gevolg van de zeer grote belangstelling tijdens de eerste subsidieregeling toerisme van eind 2020. De subsidieregeling is bedoeld voor toeristische projecten die bijdragen aan provinciale beleidsopgaven, zoals duurzame mobiliteit, het beleven en benutten van erfgoed, en sterke en vitale kernen en steden. Gedeputeerde Staten leggen dit voorstel voor aan Provinciale Staten die in de Statenvergadering van juli het definitieve subsidieplafond zullen vaststellen.

Voorwaarden subsidieregeling

Van 20 juli 2021 tot en met 15 september 2021 is het mogelijk subsidieaanvragen in te dienen. De subsidieregeling is wel op enkele punten gewijzigd, hoewel het doel nog steeds hetzelfde is. Aanvragers kunnen dit keer tot €50.000 subsidie ontvangen en dienen in hun voorstel een duidelijke verbinding met de provinciale beleidsopgaven te maken. Criteria als bovenlokale samenwerking, bewonersparticipatie, het betrekken van de jeugd en het schoonhouden van de omgeving krijgen in de beoordeling extra aandacht.

Profiteren van toerisme

Veel partijen in Zuid-Holland houden zich bezig met toerisme. De provincie ziet haar meerwaarde vooral in het in balans brengen van toerisme, door het beter aan te laten sluiten op haar maatschappelijke opgaven. Zo kan uiteindelijk elke inwoner in Zuid-Holland profiteren van toerisme.

Vragen over het indienen van een projectvoorstel? Ga dan naar: Toerisme, subsidie - Provincie Zuid-Holland