Thermometer in de leefomgeving van Zuid-Holland

Gepubliceerd op 1 juni 2021


Met de nieuwe monitor van de leefomgeving is in 1 oogopslag te zien hoe Zuid-Holland er voor staat voor wat betreft een groot aantal thema’s. De kleuren van het stoplicht (rood, oranje, groen) laten zien of er al dan niet sprake is van knelpunten op het terrein van economie, energie, klimaat en water, landschap en cultuurhistorie, milieu en gezondheid, natuur en verstedelijking en mobiliteit.

In de monitor is ook de ontwikkeling van de verschillende thema’s of ambities af te lezen. In lichte tinten rood, oranje en groen is te zien of het aantal knelpunten afneemt, gelijk blijft of toeneemt. De Monitor Leefomgeving geeft de actuele situatie aan in Zuid-Holland. Daarmee geeft de monitor inzicht in de voortgang van de thema's of ambities en laat het zien of er een tandje bij moet worden gezet om de ontwikkeling in de goede richting te brengen. De data voor de monitor komen van diverse openbare bronnen, van bijvoorbeeld het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De monitor leefomgeving is vanaf 1 juni beschikbaar. Het is nog wel een ontwikkelversie van de monitor. Als de monitor helemaal klaar is, is het de bedoeling om de kleurscores in de monitor minimaal jaarlijks te herzien.