Vernieuwde N213 zorgt voor betere bereikbaarheid Westland

Gepubliceerd op 24 juni 2021


De vernieuwde en verbrede centrale verbindingsweg in het Westland, de N213, is op donderdag 24 juni 2021 opgeleverd. De provincie Zuid-Holland werkte samen met de gemeente Westland en Royal FloraHolland aan de reconstructie van de N213 om de bereikbaarheid van Naaldwijk te verbeteren en de leefbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten.

Minder files en betere doorstroming 

“Het Westland is economisch van groot belang voor Zuid-Holland. Aan de N213 liggen de belangrijke bedrijventerreinen van Greenport Westland. Bereikbaarheid is dus cruciaal”, vertelt gedeputeerde Frederik Zevenbergen. “Voor alle weggebruikers is de verkeerssituatie veiliger en aantrekkelijker geworden. Ook fietsers hebben meer ruimte gekregen. Stiller asfalt en hogere geluidsschermen zorgen voor minder geluidsoverlast voor omwonenden. Zo maken we Zuid-Holland elke dag beter.”

Wethouder Pieter Varekamp (verkeer): “De verbetering van de N213 is een mooi voorbeeld van goede samenwerking tussen gemeente, provincie, Rijk en bedrijfsleven. Het verbetert de bereikbaarheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in het Westland. Bovendien zorgt ook dit project voor een impuls in onze fietsinfrastructuur. De vernieuwde N213 is een belangrijke stap voor zowel inwoners als ons glastuinbouwcluster.”

Aanpassingen N213

Het weggedeelte van de N213 tussen de Middel Broekweg en de kruising Dijkweg in Naaldwijk is verbreed naar 2 keer 2 rijstroken. Hiermee verbetert de verkeersafwikkeling op en rond het kruispunt Dijkweg en ontstaan er minder files. Ook ligt er nieuw, geluidsreducerend asfalt. De bestaande geluidsschermen zijn vervangen door een hoger scherm. De Burgemeester Elsenweg tussen Naaldwijk en Honselersdijk is aangepast en verbreed en ook de toegang naar Royal FloraHolland is aangepast. Het bedrijventerrein Elsenbosch is beter bereikbaar door de uitbreiding van de rotonde bij de Bosweg. Bij de rotonde ligt een nieuwe fietstunnel, waardoor het voor fietsers veiliger is geworden.

De laatste werkzaamheden tussen de kruising Rolpaal en de kruising N211 zijn in het 4e kwartaal van 2021 afgerond.

Samenwerking

De provincie Zuid-Holland werkte voor de reconstructie van de N213 samen met de gemeente Westland en met Royal FloraHolland. De veiling droeg bij door een deel van haar gebouw af te breken en grond af te staan voor het verbreden van de weg. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de Metropoolregio Rotterdam Den-Haag (MRDH) leverden een financiële bijdrage vanuit het programma Beter Benutten. Het uitgangspunt van de overheden is om bestaande wegen efficiënter te gebruiken.