Ook in Zuid-Holland minder overtredingen bij risicovolle bedrijven

Gepubliceerd op 28 juni 2021


Zuid-Hollandse bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen, hielden zich in 2020 beter aan de regels dan het jaar ervoor.

Bij zo’n driekwart van hen werd geen of slechts een lichte overtreding van het zogeheten Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) geconstateerd. Dat blijkt uit de jaarlijkse rapportage over toezicht op deze bedrijven, waarvan er in Zuid-Holland 119 zijn. De cijfers voor Zuid-Holland zijn vergelijkbaar met het landelijke beeld.

De bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van medewerkers en de omgeving. Ze zijn verplicht er alles aan te doen ernstige ongelukken of de gevolgen ervan te beperken. DCMR Milieudienst Rijnmond controleert in opdracht van de provincie of de Zuid-Hollandse bedrijven dat doen. De Inspectie SZW houdt toezicht op de veiligheid van medewerkers en de Veiligheidsregio op de brandveiligheid en de rampenbestrijding. Jaarlijks wordt landelijk een overzicht van de resultaten van het toezicht en de handhaving bij alle Brzo-bedrijven in Nederland gepubliceerd. Zuid-Holland doet dat daarnaast voor de eigen provincie.

Lichte verbetering naleving

Vergeleken met het voorgaande jaar is de gemeten naleving van de regels voor risicovolle bedrijven in 2020 verbeterd. Bij 38% van de bedrijven is geen overtreding geconstateerd, tegenover 33% in 2019. Ook heeft 38% van de bedrijven alleen een overtreding in de lichtste categorie gemaakt, daarbij gaat het bijvoorbeeld om een administratieve tekortkoming. Net zoals in 2019 zijn er 2 overtredingen in de zwaarste categorie 1 geconstateerd. Daarbij gaat het om 1 overtreding op het gebied van externe veiligheid en 1 op het gebied van arbeidsveiligheid. Hierbij is direct ingegrepen door respectievelijk DCMR Milieudienst Rijnmond en de Inspectie SZW.

Geen duidelijke trend

De rapportage geeft ook inzicht in de ontwikkeling van de cijfers van het jaar 2014 tot 2020. De meerjarige cijfers laten variaties rond het gemiddelde zien zonder een duidelijk waarneembare trend. Zo was de naleving in 2019 juist iets slechter ten opzichte van het jaar ervoor. De oorzaak van de jaarlijkse veranderingen in de gerapporteerde cijfers lijkt eerder veroorzaakt door de van jaar tot jaar wisselende inspectiethema’s dan door structurele wijzigingen in het naleefgedrag van bedrijven.