Aanvullende verbeteringen Qbuzz in de concessie DMG

Gepubliceerd op 8 maart 2019De start van de nieuwe concessie DMG op 9 december 2018 is niet vlekkeloos verlopen. De aanpassingen die Qbuzz op verzoek van de provincie inmiddels heeft doorgevoerd, hebben op onderdelen nog niet geleid tot de gewenste verbeteringen.

Omdat er op een aantal lijnen met herkomst en bestemming Utrecht Centraal Station en/of Rotterdam vooral in de spits nog steeds sprake is van een onbetrouwbare dienstuitvoering en er nog steeds ICT problemen zijn, heeft de provincie Qbuzz gevraagd om aanvullende maatregelen te nemen.

Verbeteringen

In de Drechtsteden, Molenlanden en Gorinchem voert Qbuzz per 31 maart aanstaande verschillende wijzigingen door in de dienstregeling, die de betrouwbaarheid van de dienstuitvoering verbeteren. Zij doen dit met een netwerkwijziging in Dordrecht, verbeterde rijtijden en verschillende verbeteringen in de dienstregeling. Daarnaast wordt er gewerkt aan de ICT-problemen, aan de verbetering van de OV-chipkaartapparatuur, wifi en reisinformatie in de voertuigen.

Aanpassingen rijtijden en dienstregelingen

Verschillende zaken waaronder files, werkzaamheden en de gestegen verkeersdrukte veroorzaken bij verschillende buslijnen vertragingen en uitval. Op sommige momenten van de dag bleek de dienstregeling te krap.

Door rijtijden aan te passen op een aantal buslijnen wordt de dienstregeling betrouwbaarder. Kleine wijzigingen in de dienstregeling zorgen er verder voor dat aansluitingen beter werken.

Hiermee bieden ze de reizigers een betrouwbaardere dienstregeling met voor de chauffeurs beter uitvoerbare rijtijden

De wijzigingen zijn voor reizigers per 31 maart zichtbaar in de reisplanners van Qbuzz: www.qbuzz.nl/dmg en van 9292: www.9292.nl.

De provincie blijft in de gaten houden of de aanpassingen het gewenste effect sorteren en zal Qbuzz erop aanspreken waar dit onvoldoende het geval is.


Volg @zuid_holland op Twitter