Gedeputeerde Baljeu werkt aan EU-strategie industriebeleid

Gepubliceerd op 6 maart 2019Gedeputeerde Baljeu is rapporteur voor het industriebeleid voor het Europese Comité van de Regio’s. Tijdens de workshop op 6 maart ging ze met diverse experts in gesprek over de toekomst van het EU industriebeleid.

Kan een Europese strategie voor het industriebeleid worden ontwikkeld op basis van een regionale of plaatsgebonden aanpak? Die vraag staat centraal tijdens de workshop op 6 maart waar gedeputeerde Jeannette Baljeu met diverse experts in gesprek gaat over de toekomst van het EU industriebeleid. Tijdens deze workshop zullen er experts van diverse instanties aanwezig zijn; De Europese Commissie, het ESPON (European Spatial Planning Observation Network), Comité van de Regio’s (CvdR) en OECD.

Als regiobestuur hebben we een belangrijke rol om de regio’s en verschillende industrieën aan elkaar te verbinden. Daarom is een plaatsgebonden industrieaanpak in Europa van belang”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Rapporteur voor het Europese industriebeleid

Gedeputeerde Baljeu is rapporteur voor het industriebeleid voor het Europese Comité van de Regio’s. Het advies gaat over hoe een EU-strategie voor het industriebeleid kan worden geïmplementeerd met behulp van een regionale of plaatsgebonden aanpak, de rol van regionale en lokale autoriteiten in dat verband en hoe hun rol kan worden ondersteund door EU-initiatieven. Regio's spelen een belangrijke rol bij de transities waarvoor de Europese industrieën staan. Over landsgrenzen heen moeten de krachten worden gebundeld om mondiaal concurrerend te blijven en in te spelen op de kansen die digitalisering bieden. Het advies gaat ook in op de vraag hoe de industrie kan bijdragen aan de reductie van CO2-uitstoot en de circulaire economie. Op die manier moet de industrie een drijvende kracht blijven achter innovatie en nieuwe kansen bieden voor de werkgelegenheid in Europa.

Zuid-Holland in Brussel

Het industriebeleid is niet enige onderwerp waarop de provincie Zuid-Holland actief is in Europa. In bijgaand filmpje wordt uitleg gegeven wat de provincie in Brussel doet en waarom het belangrijk is om in Brussel aanwezig te zijn om de belangen van Zuid-Holland te behartigen.


Volg @zuid_holland op Twitter