Grote belangstelling voor de ‘Conferentie Kernendemocratie’ in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 7 maart 2019Het provinciehuis van Zuid-Holland was op woensdagavond 6 maart toneel van de ‘Conferentie Kernendemocratie’. De conferentie was georganiseerd door de Zuid-Hollandse Vereniging van Kleine Kernen (ZHVKK) in samenwerking met de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) en de provincie Zuid-Holland. Aanwezigen in de zaal waren dorpsorganisaties, burgemeesters, wethouders en Statenleden.

“Ik ben erg enthousiast over de initiatieven die gepresenteerd zijn en het blijkt dat gelukkig heel veel mensen zich inzetten voor een betere samenleving. Dit is en blijft heel erg belangrijk”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Betekenis van burgerschap

Het doel van de conferentie was om elkaar te inspireren en van elkaars voorbeelden te leren. De betekenis van burgerschap en het behoren tot een leefgemeenschap stond centraal. Hoe ga je als bestuurder hiermee om in kernen, wijken en buurten van een gemeente. Uit de gesprekken kwam naar voren dat voor de gemeenten die recentelijk een herindeling hebben meegemaakt dit onderwerp erg relevant is, maar uiteindelijk speelt het overal. De handreiking kernendemocratie en het onderzoek naar de vitaliteit van kernen van de provincie Zuid-Holland uit 2018 behandelen dit thema met voorbeelden uit de praktijk.

Paneldiscussie bestuurders en dorpsverenigingen

Gedurende de avond vond er een panelgesprek plaats tussen Klaas Tigelaar (Burgemeester gemeente Leidschendam-Voorburg, tevens voorzitter VZHG), Liesbeth Spies (Burgemeester gemeente Alphen aan den Rijn), Jan Broekhuis (Vicevoorzitter van ZHVKK) en gedeputeerde Jeannette Baljeu. De winnaars van de laatste 3 Dorpskrachtprijzen presenteerden hun voorbeelden en lieten zien hoe zij zich hebben georganiseerd als dorpsvereniging.

Uit de bijdrage van de sprekers en discussies kwam duidelijk naar voren dat het verkleinen van de afstand tussen gemeente en gemeenschap steeds belangrijker wordt en dat gemeenten mooie stappen hierin zetten. Burgemeester Spies en Tigelaar gaven aan dat de behoeften per kern kunnen verschillen en dat het daarom maatwerk vergt. Jan Broekhuis benadrukte dat ZHVKK buurtoverleggen en dorpsverenigingen ook kan ondersteunen in overleg met gemeenten.


Volg @zuid_holland op Twitter