Onderzoek naar kansen weidevogelgebied Zuidpolder Delfgauw - Reageren

Gepubliceerd op 7 maart 2019In de Zuidpolder van Delfgauw doet zich een unieke kans voor om een weidevogelgebied te realiseren. De provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente Pijnacker-Nootdorp gaan onderzoeken of het realiseren van zo’n gebied haalbaar is.

Uitbreiden leefgebied

Op veel plaatsen in ons land gaat het niet goed met weidevogels zoals de grutto, de kievit en de tureluur. In de hele provincie wordt daarom gewerkt aan het uitbreiden van geschikte leefgebieden voor deze groep vogels, die van oudsher in het polderlandschap thuis horen.

Naast natuurgebieden die deel uitmaken van het Natuur Netwerk Nederland kunnen ook gebieden die in gebruik zijn voor landbouw geschikt worden gemaakt voor weidevogels. Bijvoorbeeld door de waterstand te verhogen of een teveel aan bomen en struiken te verwijderen. Ook andere vogelsoorten en vele soorten insecten kunnen daarvan profiteren.

Gedeputeerde Han Weber: “Weidevogels horen thuis in onze Zuid-Hollandse polders. Het gaat velen aan het hart dat er steeds minder van deze karakteristieke dieren zijn. De provincie wil daar iets aan doen. Samen met onder andere landbouw- en natuurorganisaties en vrijwilligers hebben we een groot aantal acties benoemd waar we mee aan de slag gaan. In het belang van de weidevogels, het landschap én herstel van de veerkracht van de natuur.”

Haalbaarheid

De betrokken overheidspartijen bezitten gezamenlijk grond in de Zuidpolder. Door deze grond in te zetten, kunnen de condities voor weidevogels sterk verbeteren. Ook draagt dit bij aan het open houden van het karakteristieke polderlandschap.

De komende periode gaan de overheidspartijen en beheerders samen met betrokken bewoners, ondernemers en organisaties de haalbaarheid van een weidevogelgebied onderzoeken. Op basis hiervan wordt besloten of er daadwerkelijk zo’n gebied wordt gerealiseerd.

Gezonde en aantrekkelijke leefomgeving

Zuid-Holland investeert in een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. Meer waterrijke natuur om ons heen draagt bij aan onze gezondheid, verhoogt de biodiversiteit en zorgt ervoor dat we tegen een klimaatstootje kunnen. Daarom werkt de provincie samen met inwoners, overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties aan een Zuid-Holland met ruimte voor natuur en mens.


Volg @zuid_holland op Twitter