Veel plastic afval in Oude Rijn

Gepubliceerd op 12 maart 2019De Jutters Katwijk (burgerinitiatief) en Hoogheemraadschap Rijnland hebben de resultaten van hun 0-meting naar het plastic afval in de Oude Rijn tijdens een bestuurlijke bijeenkomst gedeeld met onder andere gedeputeerde Rik Janssen.

De schepsessies in de rivier hebben 5 m3 afval opgeleverd. Na sortering van het afval is gebleken dat er een aanzienlijk aandeel plastic aanwezig is, waarvan een groot gedeelte microplastic. Deze kleinere plastic deeltjes vormen mogelijk een gevaar voor de volksgezondheid. Jutters Katwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de gemeente Katwijk en de provincie Zuid-Holland verkennen maatregelen om de hoeveelheid plastic die bij Katwijk in de zee terecht komt terug te dringen. Een van de mogelijke maatregelen is een luchtbellenscherm in het water dat plastic afvangt.

Plastic Delta

Plastic komt niet zomaar in zee. Ondernemers, bewoners en bedrijven moeten zich bewust worden van het feit dat zwerfafval op het land uiteindelijk voor een aanzienlijk deel in rivieren terecht komt. Samen met het plastic dat in de rivieren wordt geloosd, komt het in onze Delta terecht en vervuilt het vervolgens de zee.

Het ophopen van plastic in rivieren is een probleem waar we allemaal last van hebben. Het is niet alleen schadelijk voor vissen en vogels, maar ook voor ons voedsel en drinkwater. Het raakt onze eigen gezondheid. Niets doen is geen optie. We moeten minder produceren, beter opruimen en recyclen. De provincie heeft zich aangesloten bij de statiegeldalliantie. Deze alliantie dringt er bij de Nederlandse regering op aan om het statiegeldsysteem in 2018 uit te breiden tot blikjes en alle grote én kleine PET-flessen in Nederland.

Gedeputeerde Rik Janssen: “Recycling is 1 van de manieren om zwerfafval terug te dringen en een circulaire economie te creëren. Blikjes en kleine plastic flessen vormen als afvalstroom een hoogwaardige grondstof die nuttig besteed kan worden.”

Projecten voor een schone Delta

De provincie verkent binnen het programma Groene Cirkels de mogelijkheden voor een bellenscherm, of een andere afvangmethode voor plastic, in de Gouwe. Groene Cirkels ontwikkelt deze vaarweg als onderdeel van een eerste klimaatneutrale corridor tussen Zoeterwoude en de haven van Rotterdam. Rond het Haringvliet is de provincie ook samen met Rijkswaterstaat, de gemeenten en belangenorganisaties, gestart met plastic opruimacties. Het programma Schoon Haringvliet wil voorkomen dat plastic uit de rivier de Rijn via het Haringvliet in zee terecht komt.


Volg @zuid_holland op Twitter