Provincie Zuid-Holland tekent eerste Tuinbouwakkoord - Reacties

Gepubliceerd op 15 maart 201935 tuinbouworganisaties en overheden hebben het Tuinbouwakkoord ondertekend. Daarin spreken ze af in te zetten op een circulaire, duurzame tuinbouw en verdere versterking van de internationale concurrentiepositie van de sector. Naast minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) ondertekende gedeputeerde Adri Bom-Lemstra namens de provincie Zuid-Holland.

De partijen ondertekenden het akkoord tijdens het Nationaal Tuinbouwcongres op 14 maart bij Koppert Biological Systems in Berkel en Rodenrijs. Via het akkoord werkt de gehele tuinbouwsector, van bloembollen tot glastuinbouw, samen met overheden en kennis- en onderwijsinstellingen aan een vitale en toonaangevende Nederlandse tuinbouwsector. Dat gaan ze doen via 7 prioriteiten: energie, modernisering van het tuinbouwareaal, verslogistiek, gezonde planten/gezonde mensen, innovatie, arbeidsmarkt en onderwijs en internationalisering. Deze prioriteiten overstijgen de draagkracht en slagkracht van individuele bedrijven.

Toppositie door samenwerking

Minister Schouten: “De Nederlandse tuinbouw staat voor dynamisch en vooruitstrevend ondernemerschap. Dit zien we terug in het Tuinbouwakkoord, waarmee richting wordt gegeven aan een volledig circulaire tuinbouwsector. Dat waar de tuinbouw al jaren in voorop loopt gaan we via de omschakeling naar kringlooplandbouw in een breder verband doen: zorgvuldig grondstoffen gebruiken, voedselverspilling verminderen en schadelijke uitstoot voorkomen. Ik teken ervoor.”

Ook gedeputeerde Adri Bom-Lemstra deed dat. “In Zuid-Holland zijn we trots op onze greenports. Ze zijn een belangrijke motor voor de regionale en nationale economie. We hebben internationaal een toppositie, onder meer door excellente teelt, efficiënte logistiek en inzet op kennis en innovatie. Om die positie te behouden is samenwerking cruciaal. In Zuid-Holland doen we dat al op diverse manieren. Mooi dat met dit akkoord er ook een samenwerking met de Rijksoverheid tot stand komt.”


Volg @zuid_holland op Twitter