Samen op weg naar een slimmer bereikbaar Westland

Gepubliceerd op 8 maart 2019Een betere bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid van Westland. Dat is waar de provincie Zuid-Holland samen met de gemeenten Westland en Midden-Delfland aan werkt. De reconstructie van de Veilingroute is in volle gang en binnenkort start de verdubbeling van de N213 bij Naaldwijk. Voor een betere doorstroming op de N211 liggen de plannen klaar.

Project N211

Al deze aanpassingen zijn alleen mogelijk door actieve samenwerking tussen betrokken overheden, inwoners en bedrijfsleven. Als voorbeeld van die succesvolle samenwerking, zetten gedeputeerde Floor Vermeulen en de wethouders Pieter Varekamp (Westland) en Hans Horlings (Midden-Delfland) op 8 maart de handtekeningen onder de Wijzigingsovereenkomst Project N211 Wippolderlaan, waarbij dankzij betrokken inwoners een verbredingsvariant is gekozen die beter past bij de omgeving.

Om de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden als provincie, gemeenten, inwoners en bedrijven ook in de toekomst succesvol te laten zijn, organiseerden de provincie Zuid-Holland en de gemeente Westland op 8 maart het evenement: Slim Bereikbaar Westland. Ruim 80 ondernemers en afgevaardigden van gemeenten, provincie en rijk dachten tijdens het evenement na over manieren om Westland nu en in toekomst veilig en bereikbaar te houden.

Gedeputeerde Floor Vermeulen onderstreepte het belang van samenwerking. “Mooi dat we met z’n allen de handen in 1 slaan om dit economisch zeer belangrijke gebied bereikbaar te houden. Momenteel wordt er al hard gewerkt aan het verbeteren van de N222, de Veilingroute. De verdubbeling van de N213 in Naaldwijk en vernieuwing van de N211 zorgen straks voor een nog betere doorstroming van het verkeer.”

Slimme oplossingen voor de bereikbaarheid

Volgens wethouder Pieter Varekamp van Westland (Verkeer & vervoer, Agrologistiek) zijn slimme oplossingen noodzakelijk om de bereikbaarheid in Westland te blijven garanderen. “Je kunt dan denken aan multimodaal gebruik van vervoer: OV en fiets, naast technische oplossingen als intelligente verkeerslichten.”

Gedeputeerde Floor Vermeulen gaf samen met wethouder Pieter Varekamp en David van Mechelen, CFO van Royal FloraHolland, tijdens het evenement ook het startsein voor de samenwerking N213.

Slimme mobiliteit

De aanpassing van de infrastructuur is slechts de basis voor het goed bereikbaar houden van Westland. Slim Bereikbaar Westland was ook de eerste van een aantal sessies waarin overheid en ondernemers samen nadenken over een mobiliteitsaanpak voor het gebied. Deze maatregelen zorgen er voor dat Westland ook in de nabije toekomst bereikbaar blijft en houden de doorstroming op orde. De provincie Zuid-Holland verwacht de resultaten na de zomervakantie te kunnen presenteren.


Floor Vermeulen Pieter Varekamp en Hans Horlings ondertekenen overeenkomst N211

Floor Vermeulen, Hans Horlings en Pieter Varekamp ondertekenen wijzigingsovereenkomst N211

Volg @zuid_holland op Twitter