"Schakel versneld over op duurzame waterstof"

Gepubliceerd op 7 maart 2019De provincie Zuid-Holland moet versneld inzetten op het ontwikkelen van een duurzame waterstofeconomie. Dat advies geeft een team van externe deskundigen. Duurzame – oftewel emissievrije – waterstof is onder meer geschikt om industriële processen van warmte te voorzien, als grondstof voor onder andere de chemische- en petrochemische industrie, het is bruikbaar als transportbrandstof en zal op termijn de fossiele energie vervangen die op dit moment in de haven wordt verwerkt en doorgevoerd naar de internationale markt. De aanleg van een transportnetwerk voor waterstof van productielocaties naar gebruikers is een publieke taak, vinden de adviseurs.

Jaap Smit, commissaris van de Koning, nam het advies ‘Naar een groene waterstofeconomie in Zuid-Holland; een visie voor 2030’ op 5 maart in ontvangst. Aansluitend kregen de leden van Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur van de provincie en opdrachtgever van het onderzoek, tekst en uitleg. De potentie is groot. Waterstof kan worden ingezet als energiedrager in de industrie, mobiliteit, in de gebouwde omgeving voor met name de piekvoorziening, gebouwde omgeving, glastuinbouw en voor balancering van het elektriciteitsnet.

Groene en blauwe waterstof

Met het oog op de klimaatdoelstellingen is zogeheten ‘groene’ waterstof, het streven. Elektriciteit uit zon en wind wordt steeds goedkoper, komt in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar in binnen- en buitenland, maar laat zich moeilijk op grote schaal opslaan. Dat maakt de productie van waterstof met behulp van elektrolyse aangedreven door groene elektriciteit een interessante optie voor de gewenste energietransitie.

Fossiele ‘grijze’ waterstof uit aardgas wordt op dit moment al ingezet als grondstof voor de industrie. In de overgangsfase van ‘grijs’ naar ‘groen’ zal ook ‘blauwe’ waterstof nodig zijn, vanwege de grote volumes die nodig zijn en de noodzaak om snel te anticiperen op de klimaatdoelstellingen. Deze waterstof wordt gemaakt uit aardgas, waarbij de vrijkomende CO2 niet in de lucht verdwijnt, maar wordt afgevangen en opgeslagen of hergebruikt. Import van duurzame waterstof zal echter noodzakelijk zijn om in de energievraag van Zuid-Holland te voorzien en om de op- en overslagfunctie van de haven van Rotterdam als economische sector te behouden.

Gedeputeerde Han Weber (Energie): “Het advies laat aan duidelijkheid niets te wensen over. Na de verkiezingen, bij de onderhandelingen voor een nieuw college van Gedeputeerde Staten, zal hier ongetwijfeld stevig over worden gediscussieerd. Want het betekent ook versneld afscheid nemen van een fossielgebaseerde economie.”


Afbeelding Ad van Wijk en Jaap Smit

Ad van Wijk (links) overhandigt het rapport aan CdK (Commissaris van de Koning) Jaap Smit

Volg @zuid_holland op Twitter