Update zonnewegdek pilot SolaRoad in provincies Noord- en Zuid-Holland

Gepubliceerd op 15 maart 2019Op 7 maart is op 2 locaties in de provincies Noord- en Zuid-Holland in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Tijdens een reguliere inspectie op 13 maart zijn door een weginspecteur van de provincie Zuid-Holland op een tweetal plaatsen beschadigingen geconstateerd aan het SolaRoad wegdek op de busbaan in Spijkenisse.

Op 2 plekken zit water onder de doorzichtige toplaag waarbij op 1 van deze plekken 2 stukjes toplaag van ca 10 x 10 cm zijn losgekomen van het wegdek. Omdat de precieze oorzaak van de schade nog niet bekend is en de schade zich zo snel na opening van de busbaan heeft voorgedaan, is uit voorzorg door de wegbeheerder van de provincie besloten het wegvak af te zetten. De schade vormt geen bedreiging voor de veiligheid van de weggebruikers en het busverkeer loopt geen vertraging op.

Ook aan de SolaRoad parallelweg in Noord-Holland (N232) is op 1 plek water onder de toplaag geconstateerd. Ook daar zijn preventief verkeersmaatregelen genomen en rijplaten over het SolaRoad wegvak gelegd. Het verkeer kan het wegvak normaal gebruiken.

Het onderzoek naar de oorzaak, de eventuele consequenties en benodigde beheersmaatregelen is direct in gang gezet door het consortium dat deze pilot-projecten uitvoert. Het streven is om dit onderzoek zo snel mogelijk af te ronden.

Doel van pilot projecten

Beide provincies doen met deze proef ervaring op met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken. SolaRoad zet met deze pilots een belangrijke stap in de richting van de beoogde grootschalige toepassing van dit innovatieve product waarbij zonnepanelen zijn geïntegreerd in het wegdek en zonlicht op grote schaal wordt omgezet in elektriciteit.

De stroken zonnewegdek zijn aangelegd op de parallelweg langs de N232 in de Haarlemmermeer (Noord-Holland) en op de busbaan langs de N218 bij Spijkenisse (Zuid-Holland). De techniek die SolaRoad daarvoor gebruikt is vanaf 2010 ontwikkeld in een publiek-private samenwerking tussen TNO, de provincie Noord-Holland, Strukton Civiel en Dynniq en is de afgelopen vier jaar succesvol getest op 90 meter fietspad bij Krommenie. Inmiddels zijn de zonnewegdekken dermate doorontwikkeld dat ze kunnen worden toegepast op de rijbaan.


Volg @zuid_holland op Twitter