Vernieuwing van verantwoording in Zuid-Holland - Reacties

Gepubliceerd op 6 maart 2019De NSOB heeft de eerste exemplaar van het essay ‘Vernieuwing van de verantwoording’ aan gedeputeerde Jeannette Baljeu overhandigd. Het essay gaat over hoe digitalisering en dataficering bijdragen aan innovatieve publieke verantwoording bij de provincie Zuid-Holland. Het is de derde publicatie in een reeks van 3. Eerder verschenen al ‘Sturen en stromen’ (2017) en ’Gepast geregeld’ (2018). Het drieluik komt voort uit de wens van de provincie om een provincie van Waarde te worden. Dat betekent een provincie die opgavegericht werkt met een organisatie die zichzelf steeds verbetert.

“Als overheden zien we wat de invloed van digitalisering en dataficering is op onze organisatie en beleid. De essays dienen als spiegel voor wat wij doen en de keuzes die we maken. Wij hopen dat dit essay daarmee ook bijdraagt aan de ontwikkeling naar een open, transparante en vooral ook toegankelijke overheid die wij vanuit de provincie Zuid-Holland willen zijn”, aldus gedeputeerde Jeannette Baljeu.

Doorwerking van digitalisering en dataficering op verantwoording

Dit essay is tot stand gekomen op verzoek van de provincie Zuid-Holland. De provincie Zuid-Holland is al een aantal jaren bezig met de ontwikkeling naar een netwerkgeoriënteerde en opgavegerichte organisatie. Op het gebied van publieke verantwoording komen een tweetal lijnen in die ontwikkeling samen: het meer actief naar buiten toe treden en de toepassing van nieuwe vormen van technologie om een “open provincie” te zijn. In het essay wordt gereflecteerd op de activiteiten, dynamiek en ontwikkelingen die de provincie Zuid-Holland de afgelopen jaren heeft doorlopen en is onderzocht wat dat betekent voor andere organisaties die rond verantwoording en transparantie een vergelijkbare ontwikkeling doormaken.


Gedeputeerde Jeannette Baljeu en prof.dr. Mark van Twist van de NSOB

Volg @zuid_holland op Twitter