’s Werelds eerste energieopwekkende busbaan aangesloten in Spijkenisse

Gepubliceerd op 7 maart 2019In de busbaan langs de Groene Kruisweg (N218) in Spijkenisse en in de gemeente Haarlemmermeer is in totaal 150 meter zonnewegdek in gebruik genomen. Provincies Zuid-Holland en Noord-Holland gaan hiermee ervaring opdoen met het beheer en onderhoud van zonnewegdekken. SolaRoad zet met deze 2 wegtrajecten een belangrijke stap in de richting van de beoogde grootschalige toepassing van dit innovatieve product, waarbij zonnepanelen zijn geïntegreerd in het wegdek en zonlicht op grote schaal wordt omgezet in elektriciteit. Het is voor het eerst dat er in Nederland op een dergelijke schaal energie zal worden gewonnen uit ons wegennet.

Duurzame weginnovaties stimuleren

“Bij al onze nieuwe wegenprojecten is het uitgangspunt dat we CO2-uitstoot drastisch verminderen en de ruimte geven aan kansrijke, duurzame innovaties die daarbij helpen”, aldus gedeputeerde Floor Vermeulen, “Als het nodig is, geven we innovaties met een investering het laatste zetje naar marktintroductie en openen we de weg naar toepassing elders.”

Provincies Zuid-Holland en Noord-Holland zijn als eerste afnemers zeer enthousiast over SolaRoad. Als wegbeheerder wil Zuid-Holland ervaring opdoen met het beheer, onderhoud en in de toekomst ook aanbesteding van zonnewegdekken. De provincie heeft veel oppervlak in beheer dat hiermee een dubbele functie kan krijgen, zonder enige vorm van hinder voor de weggebruiker of de omgeving. De zonneweg kan daarmee een forse bijdrage leveren aan de doelstellingen om meer duurzame energie op te wekken.

Wegen naar de toekomst

De duurzame ambities van Zuid-Holland leiden ook in andere projecten tot doorbraken. Zo werd in november de CO2-negatieve weg N211 tussen Den Haag en Poeldijk die in gebruik genomen met daarin 21 innovaties die 4 keer meer CO2 besparen en compenseren dan tijdens de werkzaamheden is uitgestoten. Ook de N470 wordt op eenzelfde wijze komend jaar vernieuwd.

De verwachte elektriciteitsopbrengst van de 100 meter zonnebusbaan langs de N218 is ca. 30.000 kWh per jaar: voldoende voor 10 huishoudens. Die energie kan gebruikt worden voor bijvoorbeeld wegverlichting, verkeersinstallaties, elektrische auto’s of levering aan bedrijven in de buurt.

Enthousiaste ondernemers Spijkenisse

De zonnebusbaan is ook lokaal een inspirerend platform gebleken. Door de aanleg van de SolaRoad werden ondernemers van naastgelegen bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en de gemeente Nissewaard enthousiast om het gehele bedrijventerrein versneld energieneutraal te maken.

In het project DIME HUB Nissewaard werken ondernemers, overheid en onderwijs werken samen om onder andere decentrale energieopslag en een opstap- en laadfaciliteit voor duurzaam vervoer te realiseren.
De ondernemers langs de busbaan zien ook allerlei mogelijkheden om de aanwezige bushalte beter te gebruiken als toegangspoort naar hun bedrijven.

In deze Halte van de Toekomst worden nieuwe functies en voorzieningen voor de overstappende busreizigers aangeboden in het kader van bereikbaarheid op de laatste kilometer.

Het SolaRoad-project is gerealiseerd in een samenwerkingsverband van de provincies Zuid-Holland en Noord-Holland, TNO en bouwbedrijf Strukton Civiel.

Wegbeheerder in Zuid-Holland en bezig met innovatieve infrastructuur projecten? Bekijk de subsidieregeling Energietransitie in mobiliteit voor financieringsmogelijkheden.


Volg @zuid_holland op Twitter