11 sollicitanten voor burgemeesterschap Zoetermeer

Gepubliceerd op 24 maart 2020Voor het burgemeesterschap van Zoetermeer hebben 11 kandidaten hun belangstelling kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2020 in functie treden.

De sollicitanten – 10 mannen en 1 vrouw – variëren in de leeftijd van 35 tot 60 jaar. Van de 11 sollicitanten hebben 7 ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Smit zal de komende periode de dossiers compleet maken, onder meer door referenties op te vragen, en voert daarna gesprekken met een aantal sollicitanten. Vervolgens overlegt hij met de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de Zoetermeerse gemeenteraad, over zijn bevindingen. De commissaris streeft naar een breed samengestelde, hoogwaardige selectie. De vertrouwenscommissie voert vervolgens gesprekken met de geselecteerde kandidaten en doet een aanbeveling op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets. De gemeenteraad zal vervolgens twee kandidaten voordragen aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, waarbij de raad een voorkeur aangeeft voor één van beide kandidaten. In beginsel volgt de minister de aanbeveling van de gemeente, tenzij zich bijzondere omstandigheden voordoen.

De vacature ontstond nadat huidig burgemeester, Charlie Aptroot, afgelopen november zijn vertrek per 31 maart 2020 aankondigde. Nadat Aptroot dit bekend maakte heeft Smit gesproken met de fractievoorzitters van de gemeenteraad en vervolgens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geadviseerd om de procedure voor een kroonbenoemde burgemeester op te starten. In goed overleg met de fractievoorzitters zal naar verwachting een nieuwe kroonbenoemde burgemeester van Zoetermeer op 1 oktober 2020 starten.

Waarnemer

Begin van deze maand heeft de commissaris met de fractievoorzitters gesproken over het profiel van een waarnemend burgemeester, die tot aan de start van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester aan zal blijven. Na goed overleg tussen Smit en de fractievoorzitters is vorige week bekend gemaakt dat Jan Pieter Lokker per 31 maart a.s. tot waarnemend burgemeester voor Zoetermeer wordt benoemd.

Corona

Commissaris van de Koning Jaap Smit bekijkt op dit moment in hoeverre de coronamaatregelen van invloed zijn op het verloop van de procedure voor de kroonbenoemde burgemeester in Zoetermeer en is daarover in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken. De verwachting is dat het ministerie later deze week met een reactie komt. Op basis daarvan treedt de commissaris in contact met de vertrouwenscommissie van de Zoetermeerse gemeenteraad om het vervolg te bespreken.