Corona raakt bussen, bloemen en bomen

Gepubliceerd op 24 maart 2020Zuid-Holland staat voor een geweldige uitdaging in een crisis die inwoners, ondernemers, de zorg en overheden hard raakt. Dat schrijven GS (Gedeputeerde Staten) aan PS (Provinciale Staten) in een tweede update over de gevolgen van de coronacrisis voor Zuid-Holland. De provincie zet daarom nu enkele stappen op het gebied van economie, vervoer en organisatie. De provincie bekijkt verder met andere overheden en partners welke bijdrage de provincie kan leveren.

Vervoer

In het openbaar vervoer hebben vervoerders in Zuid-Holland hun dienstregelingen grotendeels aangepast aan het afgenomen aantal reizigers. Minder reizigers, betekent minder inkomsten voor vervoerders. Om de vervoerders hierin tegemoet te komen heeft de provincie o.a. toegezegd dat de vervoerders maandelijks hetzelfde voorschot van de subsidie ontvangen als vóór de coronacrisis. Per 1 april start het recreatieve vaarseizoen. Inmiddels is besloten om aangepaste bedientijden aan te houden. Voorlopig betekent dit dat we de winterbediening doorzetten. Verder heeft de provincie op provinciale wegen digitale informatiepanelen geplaatst met de oproep drukke plekken te vermijden. Meer informatie over aangepaste bedieningstijden bruggen en sluizen.

Economie

Duidelijk is dat de Zuid-Hollandse economie ongekend hard wordt getroffen door de crisis. Dat geldt zeker ook voor de in Zuid-Holland sterk vertegenwoordigde Greenports - de sierteelt in het bijzonder - maar ook het brede MKB. Om de gevolgen goed te kunnen monitoren heeft de provincie samen met InnovationQuarter en de Economic Board Zuid-Holland een coronamonitor ontwikkeld. Dit dashboard wordt de komende periode regelmatig ververst.

Met het rijk en de gemeente Den Haag wil de provincie een extra Startup in Residence-programma opstarten. Dat betekent dat er binnenkort challenges worden uitgeschreven voor Zuid-Hollandse innovatieve bedrijven die oplossingen kunnen aandragen voor corona-gerelateerde vraagstukken.

Organisatie

De provincie heeft verder de kritische organisatieonderdelen in kaart gebracht en maatregelen getroffen voor vervanging en backups. Het gaat dan onder andere over incidentondersteuning op wegen en vaarwegen, bediening van bruggen en sluizen maar ook bestuursondersteuning en ICT. Dit laatste ook omdat het overgrote deel van de provinciale medewerkers nu thuis werkt. In de inventarisatie is verder benoemd welke dossiers op welke manier voortgang krijgen. Voor de behandeling van de begroting – waarvan een eerste bespreking op 1 april zou plaatsvinden - volgt een nieuwe planning.

Recreatie

Ook de Zuid-Hollandse natuurgebieden werden afgelopen weekend massaal bezocht. Natuurmonumenten riep op thuis te blijven omdat mensen onvoldoende afstand hielden van elkaar. Met aanscherpingen van het kabinet maandagavond is de verwachting dat situaties als in het weekend verleden tijd zijn. De bezoekerscentra zijn gesloten, op last van een aantal gemeenten zijn de parkeerplaatsen dicht.