Klimaatvragen zoals behoefte aan koeling meenemen in energietransitie

Gepubliceerd op 19 maart 2020Hoe verbind je klimaatadaptatie en de energietransitie? Lees het eerder deze maand gehouden interview met de gedeputeerden energie en klimaatadaptatie en bekijk de tips en voorbeelden.

“Verbind je plannen voor de overgang naar schone energie met de maatregelen om je regio klimaatbestendig te maken. Dat voorkomt dubbele investeringen, dubbele overlast en verrassingen in de toekomst.”

Dit advies geven gedeputeerden Berend Potjer (Energietransitie) en Adri Bom Lemstra (Gezond en Veilig). “Met name de toenemende vraag om koeling wordt vaak vergeten.”

‘Meekoppelkansen’ al op de radar

“Veel gemeenten maken al plannen waar klimaatadaptatie, de energietransitie en de circulaire economie in samen komen, zegt gedeputeerde Adri Bom-Lemstra. Het bewustzijn dat je investeringen moet koppelen is er wel. Maar met de toenemende vraag om koelte als gevolg van de stijgende temperatuur wordt vaak nog geen rekening gehouden.”
Vanuit haar portefeuille Gezond en Veilig richt Adri Bom Lemstra zich op plannen om Zuid-Holland voor te bereiden op weersextremen zoals droogte, hitte en wateroverlast. “We weten dat het klimaat gaat veranderen, ook als we de opwarming beperken. We bereiden ons nu voor zodat we ook in de toekomst een gezonde en veilige leefomgeving hebben. Straten, huizen en infrastructuur moeten soms aangepast worden.
Het is fijn als de schop maar één keer de grond in hoeft. Dat scheelt overlast en geld. Daarom is het slim om te kijken of je de werkzaamheden voor de energietransitie kunt koppelen met klimaatadaptatie. Dat noemen we ‘meekoppelkansen’. Dit staat al op de agenda bij veel gemeenten. Maar ook bij keuzes voor je energiesysteem is het goed om rekening te houden met klimaatverandering.

Betaalbaar en betrouwbaar

“Als provincie willen we dat onze energievoorziening duurzaam is en betaalbaar en betrouwbaar” stelt gedeputeerde Berend Potjer. Daarom is het belangrijk dat we toekomstbestendig investeren. De vraag om koelte bijvoorbeeld is een toekomstige ontwikkeling die van belang is bij het samenstellen van een Regionale Energiestrategie. Hoe kunnen we slim zorgen voor koeling zonder dat dat heel veel extra elektriciteit kost? We kunnen veel energie besparen als we maatregelen nemen die zowel
berekend zijn op hitte als kou. Dat geldt op grote schaal maar ook in je eigen huis.”
De koppeling tussen klimaatadaptatie en de energietransitie biedt nog meer kansen. “We willen graag zuinig zijn op het landschap in Zuid-Holland. Daarom gaan we zoveel mogelijk voor slim, dubbel ruimtegebruik. Om een voorbeeld te noemen: bedrijventerreinen zijn vaak hitte-eilanden met hun zwarte daken. Dat kun je oplossen door zonnepanelen te combineren met groene daken en waterberging. Daarmee wek je energie op en zorg je voor verkoeling. De provincie gaat zich de komende tijd inzetten voor het vergroenen van bedrijventerreinen, we lanceren bovendien een
stimuleringsregeling voor zonnepanelen op grote daken. Zo werken we samen aan een integrale aanpak.”

De provincie heeft een handige flyer gemaakt met tips en informatie om de energietransitie te koppelen aan klimaatadaptatie. Die kun je aanvragen via


Meer informatie

Hoe verbind je energietransitie met klimaatadaptatie?