Snelheidsverlaging biedt beperkt ruimte voor woningbouw

Gepubliceerd op 24 maart 2020Door de verlaging van de maximumsnelheid op snelwegen naar 100 kilometer per uur komt er vanaf 16 maart minder stikstof in de lucht. Provincies kunnen een deel van de vrijgekomen ‘ruimte’ gebruiken voor het verlenen van vergunningen aan woningbouwprojecten. De mogelijkheden in Zuid-Holland lijken beperkt, maar het provinciebestuur wil eventuele kansen benutten.

De verlaging van de maximumsnelheid is de eerste landelijke maatregel die het kabinet heeft ingevoerd om de neerslag van stikstof in de natuur terug te dringen. Van de vrijgekomen ruimte kan maximaal 70% worden gebruikt voor vergunningen; de overige 30% komt ten goede aan de natuur. De ruimte die vrijkomt wordt geregistreerd in een stikstofregistratiesysteem. Dit systeem is een verantwoordelijkheid van de minister van LNV. Provincies kunnen er gebruik van maken voor het onderbouwen van vergunningen voor woningbouwprojecten.

Beperkte ruimte

De verlaging van de maximumsnelheid levert niet in iedere provincie evenveel ruimte op. In Zuid-Holland gold bijvoorbeeld op veel wegen al een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur. Dit betekent dat de snelheidsmaatregel in onze provincie weinig ruimte oplevert, terwijl juist hier de behoefte groot is. Aanvullende landelijke maatregelen zijn op korte termijn dan ook hard nodig om meer ‘stikstofruimte’ te creëren.

Woningbouw en infraprojecten

De vrijgekomen ‘stikstofruimte’ wordt in eerste instantie gebruikt voor woningbouwprojecten en een aantal bereikbaarheidsprojecten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Vanaf 24 maart kunnen aanvragen worden ingediend. Aanvragen die voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld op de site van BIJ12 worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De eerste 6 weken vormen hierop een uitzondering. In deze periode worden eerst alleen aanvragen voor woondeals en – na 2 weken – ook voor grote woningbouwprojecten behandeld. De vrijgekomen ruimte wordt ook gebruikt voor het realiseren van 7 grote infraprojecten in het kader van het MIRT, waaronder projecten in Zuid-Holland zoals het verbeteren van de doorstroming op de A4 bij Den Haag en op de A27 Houten - Hooipolder. Dit gebeurt in afstemming tussen Rijk en provincies, waarbij woningbouwprojecten voorrang hebben.

Wat doet de provincie?

We werken in Zuid-Holland ook zelf aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof en aan het beschermen van onze natuurgebieden. We bespreken met vertegenwoordigers van alle economische sectoren wat zij kunnen doen om de stikstofuitstoot omlaag te brengen. En voor elk van onze 12 stikstofgevoelige natuurgebieden onderzoeken we met belanghebbenden hoe we de nadelige invloed van stikstof kunnen beperken. We brengen eerst goed in kaart op welke manier elk gebied het beste beheerd kan worden en welke stikstofbelasting daarbij hoort. Vervolgens bespreken we met alle betrokkenen hoe we zowel het beheer als het terugbrengen van de stikstofbelasting in de praktijk kunnen brengen.