Teleurstelling over afhaken Noord-Holland bij project Duinpolderweg

Gepubliceerd op 26 maart 2020Provincie Zuid-Holland en de partners in de Duin- en Bollenstreek betreuren het zeer dat de provincie Noord-Holland niet verder wil met het project Duinpolderweg.

Al vele jaren wordt door de partijen in de noordelijke grensstreek (Bollenstreek / Haarlemmermeer) samengewerkt aan de bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. Na 8 maanden van overleg en wachten heeft Noord-Holland in de stuurgroepvergadering van 25 maart via een conferencecall aangegeven dat zij voornemens zijn met het project Duinpolderweg te stoppen.

Als Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zo’n besluit neemt, betekent dit dat deze provincie niet langer deel uitmaakt van het gezamenlijke project bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek / Duinpolderweg. Daarmee distantieert Noord-Holland zich van eerder gemaakte afspraken met de andere stuurgroepleden. In de stuurgroep zitten bestuurders van de gemeenten Hillegom, Lisse en Haarlemmermeer, de Vervoerregio Amsterdam, het gemeentelijke samenwerkingsverband Holland-Rijnland en de provincie Zuid-Holland.

Verbazing en teleurstelling

Bij de stuurgroepleden heerst verbazing en teleurstelling over het uitblijven van een totaaloplossing. Op de bijeenkomst rees de vraag of Noord-Holland de mogelijkheden die er nog zijn voor gezamenlijk optrekken en vooral ook de consequenties van haar voorgenomen besluit wel geheel overziet. Volgens de stuurgroepleden zet het terugtrekken van Noord-Holland de ontwikkelingen en bereikbaarheid van de grensstreek (Noord- en Zuid-Holland) jaren terug in de tijd. Het voorgenomen besluit van Noord-Holland biedt geen oplossing om de regio bereikbaar te houden en de ruimtelijke en economische ontwikkelingen mogelijk te maken. De druk op de woningmarkt zal blijven, files zullen toenemen en het bedrijfsleven zal hier grote schade ondervinden.

De gevolgen voor nu zijn een verlies aan onderling vertrouwen en naar de buitenwereld een beeld dat voor de overheid een door haar zelf genomen besluit niet bindend is. Wat dit voor verdere gevolgen heeft en hoe het nu verder moet met het project Duinpolderweg, zullen de resterende partijen zich zo spoedig mogelijk over beraden.

Oproep

De stuurgroepleden roepen Provinciale Staten van Noord-Holland op om tot een ander besluit te komen, waarbij de inhoudelijke problemen en de algemene maatschappelijke consequenties goed worden gewogen.