€1,6 miljoen subsidie voor initiatieven sport en recreatie

Gepubliceerd op 31 maart 2021


De provincie stelt €1,6 miljoen beschikbaar om sportief en recreatief bewegen te stimuleren. Ook zijn extra beheermaatregelen nodig om de toegenomen recreatiedruk door corona in de groengebieden beter op te vangen.

Gedeputeerde Staten stellen in totaal €1,6 miljoen aan subsidie beschikbaar om initiatieven op dit vlak mogelijk te maken. De coronacrisis maakt dit extra belangrijk. Het gaat om de onderstaande openstellingen vanaf woensdag 7 april aanstaande in het kader van de Subsidieregeling groen 2016. Het gaat concreet om de volgende subsidiemogelijkheden en voucherregelingen:

  • €600.000 voor fysieke maatregelen in de publiek toegankelijke buitenruimte, gericht op een maximale beweeg- en gezondheidswinst en op het verkleinen van gezondheidsverschillen.
  • €200.000 voor de meer kleinschalige initiatieven, waaronder ook activiteiten. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Team Sportservice Zuid-Holland.
  • €700.000 voor de uitvoering van maatregelen in bestaande groengebieden om de toename van recreanten door corona beter op te vangen.
  • €90.000 voor kleinschalige initiatieven tot €1.000 om betrokkenheid van burgers te stimuleren bij bestaande groengebieden en de groene ruimte. Dit bedrag komt beschikbaar via een voucherregeling, uitgevoerd door Stichting Het Zuid-Hollands Landschap (ZHL).

Beweegvriendelijke buitenruimte

Sport en recreatie zijn belangrijke thema’s voor de provincie. De focus op sport en recreatief bewegen dichtbij en het liefst vanaf de voordeur is nu extra belangrijk. Door de coronacrisis is sporten in verenigingsverband minder mogelijk en bewegen veel mensen (te) weinig. Met deze subsidies worden mogelijkheden geschapen voor fysieke maatregelen om de buitenruimte beweegvriendelijker te maken.

Extra beheermaatregelen

De coronacrisis heeft ook geleid tot een sterke toename van het bezoek aan en waardering van onze natuur- en recreatiegebieden. De toegenomen bezoekdruk vraagt om extra beheermaatregelen en zorgt dus ook voor extra lasten. De verwachting is dat ook de komende maanden de druk op deze gebieden hoog zal blijven. Om te helpen deze druk op te kunnen vangen, hebben Gedeputeerde Staten besloten om subsidies open te stellen voor eigenaren van deze gebieden.