Grote stap naar ontwikkeling van het Vijfde Dorp in de Zuidplaspolder - Reacties

Gepubliceerd op 31 maart 2021


Provincie Zuid-Holland heeft samen met gemeente Zuidplas en de Grondbank RZG Zuidplas een bestuurlijke overeenkomst opgesteld. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat het ‘masterplan Middengebied Zuidplaspolder’ uitgevoerd kan worden. Hierdoor kunnen in het Middengebied van de Zuidplaspolder een nieuw dorp met 8.000 woningen en nieuwe bedrijventerreinen in een vernieuwend landschap gerealiseerd worden. De overeenkomst wordt nu voor reactie voorgelegd aan Provinciale Staten.

Provincie Zuid-Holland heeft de Zuidplaspolder in 2004 aangewezen als ontwikkellocatie voor woningbouw. Dat had een reden, want er is al jaren een grote vraag naar woningen. En dan vooral betaalbare woningen en huizen voor kleine huishoudens. De afgelopen jaren heeft de gemeente Zuidplas in samenspraak met de bestuurlijke partners hard gewerkt aan de planvorming voor het Middengebied. De gemeente Zuidplas toont lef door de regie voor de ontwikkeling van het nieuwe ‘Vijfde Dorp’ in eigen hand te nemen. Provincie Zuid-Holland en de deelnemers van de Grondbank RZG Zuidplas dragen hieraan bij door het aanpassen van beleid, het inbrengen van grond en het inzetten van geld.

Anne Koning, gedeputeerde Wonen en Ruimtelijke Ordening: “Trots dat we na een periode van bijna 20 jaar nu echt een doorbraak hebben bereikt. Door een constructieve samenwerking met alle partijen realiseren we 8.000 nieuwe woningen, voor een belangrijk deel in het betaalbare en sociale segment. Hier ontstaat een groen en duurzaam gebied waar mensen prettig kunnen wonen, werken en recreëren.”

Vijfde Dorp

8.000 woningen betekent dat ongeveer tussen de 10.000 en 20.000 woningzoekenden zich in het nieuwe Vijfde Dorp kunnen vestigen. Daarmee is er voldoende draagvlak voor een zelfstandig en levendig dorp met genoeg mogelijkheden voor voorzieningen. Van de 8.000 woningen bestaat meer dan de helft uit betaalbare huur- en koopwoningen.

Bodem en water

De thema’s bodem en water hebben de basis gevormd voor het Masterplan. De ontwikkeling van het gebied wordt benut om de uitdagingen met betrekking tot water en bodem aan te pakken. Dat gebeurt door de woningbouw te concentreren op de zogenaamde kreekrug die door het gebied loopt. In de delen die kwetsbaarder zijn voor bodemdaling wordt gezocht naar functies en vormen van landbouw die goed te combineren zijn met het fixeren of zelfs met het verhogen van het waterpeil.