Een Tiny Forest bij montessorischool de Trinoom in Barendrecht

Gepubliceerd op 4 maart 2021


Kinderen van montessorischool de Trinoom, buurtbewoners en IVN Natuureducatie hebben de eerste bomen gepland van het Tiny Forest ‘Trinoom Wood’ in Barendrecht.

Gedeputeerde Anne Koning: 'Ik ben heel blij met de aanleg van dit Tiny Forest. Hiermee ontstaat er een groene plek waar kinderen kunnen genieten en spelenderwijs leren van de natuur. Ook biedt het een plek voor buurtbewoners om elkaar in een gezonde omgeving te ontmoeten en ontstaat met dit Tiny Forest meer ruimte voor vlinders, vogels en bijen. Fijn dat we als provincie hieraan kunnen bijdragen.'

Leren in en van de natuur

Spelen en leren op groene plekken, zoals een Tiny Forest, heeft veel voordelen. Kinderen kunnen er hun creativiteit kwijt en spelen gevarieerder. Ook is het een buitenlokaal dat leerkrachten kunnen gebruiken voor het dagelijkse onderwijs in een contextrijke omgeving, bijvoorbeeld bij leren over de Nederlandse natuur, zoals bodemdiertjes en planten en bomen. Het is een gezonde en inspirerende plek waar kinderen zowel fysiek als sociaal leren in en van de natuur.

Inheems

Een Tiny Forest bestaat volledig uit inheemse bomen en heesters. Deze soorten hebben zich na de laatste ijstijd spontaan in Nederland gevestigd. Inheemse planten zijn beter bestand tegen ziektes en trekken meer bijen, vlinders en vogels aan dan exotische soorten. IVN plant juist in stedelijk gebied bomen; de plek waar vergroening het hardst nodig is. De Tiny Forest-beweging in Nederland wordt steeds groter en breidt zich inmiddels uit naar omringende landen waaronder België, Frankrijk en Ierland.

De natuur dichterbij

Door verstedelijking, digitalisering en ons drukke bestaan is de kloof tussen mens en natuur groter dan ooit. IVN werkt samen met gemeenten aan een wereld waarin contact tussen mens en natuur vanzelfsprekend is. Een Tiny Forest is bij uitstek geschikt om mens en natuur te verbinden. IVN wil dat elke buurt zijn eigen minibos krijgt, zo komt de natuur in steden steeds dichterbij. Dit project is mede mogelijk gemaakt door gemeente Barendrecht en dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland.

Ook Tiny Forest partnergemeente worden?

Gemeenten spelen een sleutelrol in het Tiny Forest-programma. Ze helpen met het zoeken van geschikte locaties, delen hun netwerk, zorgen voor interne afstemming en dragen verantwoordelijkheid voor het beheer van de minibossen. IVN Natuureducatie kan 16 extra Tiny Forest partnergemeenten in Zuid-Holland selecteren dankzij een bijdrage van de provincie Zuid-Holland. Iedere partnergemeente legt (minimaal) drie Tiny Forests aan in de komende drie jaar (2020-2022). Het aantal minibossen in de provincie groeit daardoor tot meer dan zestig in totaal.

Gemeenten die interesse hebben om partnergemeente te worden, kunnen een mail sturen naar projectleider Sjoerd Luiten s.luiten@ivn.nl