Update van de opmars van de Neder-Germaanse Limes naar Unesco Werelderfgoed

Gepubliceerd op 5 maart 2021


Nederland en Duitsland dienden in januari 2020 samen het UNESCO nominatiedossier van de Neder-Germaanse Limes in. De Neder-Germaanse Limes is een deel van de vroegere noordgrens van het Romeinse Rijk een loopt langs de Rijn van Katwijk (NL) naar Remagen (Duitsland). In dit gebied, verspreid over de provincies Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland, liggen veel waardevolle archeologische vindplaatsen uit de Romeinse tijd, waarvan de best bewaarde en meest representatieve zijn voorgedragen voor de UNESCO Werelderfgoedstatus.

Het nominatiedossier wordt beoordeeld door ICOMOS (International Council on Monuments and Sites), een onafhankelijk adviesorgaan. Afgelopen zomer vond het veldbezoek plaats waarbij een expert van ICOMOS de situatie ter plaatse kwam beoordelen. In november 2020 vond er een bijeenkomst plaats met vertegenwoordigers van ICOMOS, die het dossier inhoudelijk beoordeelden. Op basis van het veldbezoek en de inhoudelijke beoordeling is een rapport met voorlopige bevindingen opgesteld. Dit zogenaamde interimrapport bevat zowel opmerkingen en vragen over de nominatie en het managementplan, als voorstellen om de begrenzing van een aantal sites aan te passen.

In januari en februari 2021 is hierover overleg gevoerd met onze Duitse partners en betrokken gemeenten. De uitkomsten zijn vertaald in een brief met aanvullende informatie op het nominatiedossier. Meer informatie hierover is te vinden op de site Limeswerelderfgoed. Naar verwachting zal medio mei 2021 ICOMOS het definitieve advies aan het Werelderfgoedcomité bekendmaken. Het Werelderfgoedcomité besluit vervolgens begin juli over dit advies.