Zuid-Holland investeert €500.000 in toerisme

Gepubliceerd op 25 maart 2021


Toerisme heeft een belangrijke functie in Zuid-Holland. Voor onze economie, voor onze werkgelegenheid en voor de ontspanning van inwoners en gasten. Daarom heeft de provincie Zuid-Holland eerder dit jaar €500.000 beschikbaar gesteld om met voorstellen te komen die zowel bijdragen aan de toeristische ontwikkeling van Zuid-Holland als ook bijdragen aan maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van erfgoed, digitalisering van het MKB en agrotoerisme.

Subsidieregeling Toerisme

Toerisme heeft een belangrijke toegevoegde waarde voor de inwoners van Zuid-Holland. Dit is extra zichtbaar geworden door de coronamaatregelen waardoor de branche harde klappen krijgt. Dit blijkt ook uit de vertegenwoordiging van diverse sectoren onder de aanvragers. Het gaat daarbij om: ondernemers (39%), stichtingen (27%), gemeenten (12%), natuurorganisaties (8%), toeristische marketingorganisaties (7%) en overige partijen (7%) vanuit de gehele provincie.

De indieners hebben een hoge mate van creativiteit aan de dag gelegd. De subsidieregeling bood onder andere mogelijkheden om met voorstellen te komen die inspelen op de huidige coronabeperkingen.

Vanwege het grote aantal aanvragers kan niet iedereen subsidie krijgen. In totaal zijn er 88 aanvragen binnen gekomen via de subsidieregeling, aan 10 projecten is beschikbare bedrag toegekend. Gedeputeerde Staten zullen aan Provinciale Staten voorstellen om de regeling opnieuw open te stellen. Later dit jaar wordt hierover besloten.

Overzicht verleende subsidieaanvragen
Nr Aanvrager – Project Projectresultaat
1 Vereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer Alblasserwaard en Vijfheerenlanden Den Hâneker - Bezoek Gerrit uw gids in de Alblasserwaard Het realiseren van het platform Bezoek Gerrit. Bezoek Gerrit levert een compleet aanbod van wat onze regio de bezoeker te bieden heeft, een virtuele gastheer die je helpt via Platform Bezoek Gerrit te boeken of helpt te ontdekken van dagjes of meerdaagse verblijven
2 IVN Zuid Holland te Rijswijk - IVN-Trektocht Haringvliet Ontwikkeling twee verhaallijnen voor Nationaal Park NL Delta: 'oer-Hollandse deltanatuur' en ‘leven met water' t.b.v. meerdaagse wandelroutes in de regio met behulp van ondernemers die zijn opgeleid tot Gastheer van het Landschap.
3 Stichting Struinen en Vorsen te Oudewater  - Expeditie Holland Ontwikkelen van belevingsvakantie voor gezinnen waarbij alle zintuigen geprikkeld worden i.s.m. lokale ondernemers en met inzet van interactief digitaal platform.
4 VOF WAM Pennings en Zoon te Noordwijkerhout - Enjoy the flowerfields Project gericht op het beter informeren en begeleiden van toeristen in de bollenstreek.
5 IVN Zuid Holland te Rijswijk - Nationaal Park NLDelta Haringvlietweekend Evenement Haringvlietweekend 2021 om bezoekers en omwonenden te informeren en te enthousiasmeren over de bijzondere natuur in en rondom het Haringvliet en het natuurprogramma dat wordt uitgevoerd
6 Maatschap JVB van der Krogt te Leidschendam - Stad en Land Op Wielen Uitbouwen van de recreatieve nevenactiviteiten op een agrarische locatie als stadspoort van het Groene Hart. O.a. (online) games, logeerhutten en verhuur van elektrische twee- en driewielers.
7 Leiden Marketing te Leiden - Streek van Verrassingen arrangementen Het samenstellen van regionale arrangementen op het gebied van verblijf, dagactiviteiten, horeca en lokale producten.
8 Vlaardingen Partners te Vlaardingen  - Expeditie Vlaardingen Diverse (kunst)projecten rond het thema water o.a. tentoonstelling, muurschilderingen, historische schepen gecombineerd met een fietsplan met als doel het aantrekken van toeristen om zo bij te dragen aan de instandhouding van erfgoed en cultuurvoorzieningen.
9 Imkerij de Nesse te Ouderkerk aan den IJssel - Bijencentrum Imkerij de Nesse Een jongveestal bij een monumentale boerderij – de locatie van de Imkerij – wordt geschikt gemaakt als ontvangstruimte voor groepen. De bestaande Bed & Breakfast, ontvangstruimte en streekproductenwinkel worden energieneutraal gemaakt.
10 Firma Akkerlust te Leidschendam - Van Paulus van Spijk tot Futureproof Herbouw en uitbreiding van het buitenverblijf Akkerlust: een woonhuis met logies-appartementen. De rijke historie van de locatie Akkerlust wordt getoond d.m.v. educatie, virtuele tour, thematische kamers, informatieve borden en website.