€2,5 miljoen voor netwerken die Zuid-Holland innovatiever maken

Gepubliceerd op 27 mei 2019De provincie investeert 2,5 miljoen euro in netwerken die innovatie in Zuid-Holland bevorderen. Netwerken spelen daarbij belangrijke rol omdat zij verschillende disciplines en vakgebieden samenbrengen. Een van de ontvangers is Cirkelstad. Met de subsidie zullen zij diverse partijen die zich bezighouden met circulair bouwen samenbrengen, met als doel een doorbraak in de bouwwereld.

Andere ontvangers zijn The Hague Security Delta, DeltaLinqs Climate Forum, Regionetwerk Holland Instrumentation, Maritime Delta en Clean Tech Delta. Via de regeling Regionale Netwerken Innovatief Zuid-Holland kunnen zij hun organisatie versterken. Doel van de regeling is kennisdeling en meer samenwerking. De subsidie kan bijvoorbeeld ingezet worden voor het aantrekken van nieuwe ondernemingen, organiseren van opleidingsprogramma’s, workshops en conferenties, beheer van faciliteiten of voor betere organisatie van het netwerk.

Bouwprogramma circulair Zuid-Holland

Cirkelstad ontvangt bijna 500.000 euro, waarmee ze het Bouwprogramma Circulair Zuid-Holland wil opzetten en een doorbraak naar een circulaire bouwsector wil realiseren. Daarvoor zal het netwerk onder meer Communities of Practice starten in diverse Zuid-Hollandse steden. In deze communities leren zowel publieke als private partijen van elkaar hoe zij de principes van circulaire economie kunnen omzetten naar de praktijk van de bouw. Ook zal het netwerk werk maken van het zoeken van launching customers, organisaties waar eerste innovaties toegepast kunnen worden.

Gedeputeerde Adri Bom-Lemstra (Ruimte en Economie): “Er zit zoveel innovatiekracht in onze provincie. Van ondernemers en onderzoekers. Door die samen te brengen in een innovatief netwerk wordt die kracht alleen maar groter, ontstaan nieuwe ideeën en kun je echt het verschil maken. Om dat een extra duwtje in de rug te geven hebben we deze subsidieregeling in het leven geroepen. Cirkelstad gaat nu aan de slag met een belangrijk vraagstuk voor Zuid-Holland: woningbouw. Ik zie uit naar de resultaten.”


Volg @zuid_holland op Twitter