Raad van State spreekt zich uit over stikstof - Reacties

Gepubliceerd op 24 mei 2019De Raad van State doet woensdag 29 mei 2019 uitspraak over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Deze uitspraak kan gevolgen hebben voor de toestemmingsverlening in het kader van het PAS. Daarom is door Rijk en provincies besloten om de toestemmingsverlening op basis van het PAS per 23 mei 2019 om 12.00 uur tijdelijk op te schorten.

Het PAS is een samenwerkingsverband tussen Rijk en provincies. Binnen het PAS wordt gewerkt aan een sterkere natuur, minder stikstof en ruimte voor economische ontwikkeling. Het programma omvat bronmaatregelen om de stikstofemissie omlaag te brengen en herstelmaatregelen om natuur bestendiger te maken tegen overbelasting van stikstof.

De uitspraak van de Raad van State gaat over 6 natuurvergunningen voor veehouderijen die een beroep doen op de ontwikkelingsruimte van het PAS. Een aantal natuurorganisaties hebben tegen deze vergunningen beroep ingediend. Volgens de organisaties wijkt het PAS op een aantal punten af van de Europese Habitatrichtlijn. Daarnaast heeft men bezwaar gemaakt tegen het feit dat in Nederland geen vergunningen nodig zijn om vee in de wei te laten grazen (beweiden) en landbouwgrond te bemesten.

Kijk voor meer informatie op: www.bij12.nl.


Volg @zuid_holland op Twitter