Provinciale Statenleden kiezen leden Eerste Kamer

Gepubliceerd op 27 mei 2019De leden van Provinciale Staten kiezen vanmiddag de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De verkiezing door de 55 Zuid-Hollandse Statenleden begint om 15.00 uur in het provinciehuis in Den Haag. Nadat de Statenleden hun stem hebben uitgebracht, zal de Commissaris van de Koning meedelen op welke kandidaten is gestemd.

Stemwaarde

In heel Nederland brengen 570 in maart gekozen Provinciale Statenleden hun stem uit voor de Eerste Kamer. Ieder Statenlid telt daarbij voor een bepaalde zogenoemde stemwaarde. Omdat Zuid-Holland het hoogste inwonertal kent, is de stemwaarde van de Zuid-Hollandse Statenleden het hoogst. Deze is bijvoorbeeld meer dan 6 keer zoveel waard als die van een Statenlid uit Zeeland.

Stemming bijwonen

U bent van harte welkom de bijeenkomst in het Provinciehuis in Den Haag bij te wonen, maar de bijeenkomst kan ook via de webcast worden gevolgd. De voorzitter, commissaris van de Koning Jaap Smit, opent de bijeenkomst om 15.00 uur.


Volg @zuid_holland op Twitter