Zijldijk bij Warmond kan er weer tegen

Gepubliceerd op 16 mei 2019Het herstel van de oevers langs de Zijl bij Warmond is afgerond. Tegelijkertijd is een dijkverbetering uitgevoerd. Daardoor houden omwonenden ook de komende jaren droge voeten en kan de vaarweg weer volledig gebruikt worden. Drie partijen werkten nauw samen aan het project: de gemeente Teylingen, de provincie Zuid-Holland en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

Slimme aanpak

De bestaande oever was voor een groot deel in 1934 aangelegd en bestond uit dennenhouten damwandplanken.

Uit een technische beoordeling bleek dat vervanging binnen 10 jaar – dus in 2028 – noodzakelijk was. Om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken is ervoor gekozen om de oever al in 2018 te vervangen. Daardoor konden de werkzaamheden gecombineerd worden met de dijkverbetering door het hoogheemraadschap.

Bijzonder project

“In dit project is de provinciale oeverconstructie ook waterkering en vanaf nu gaat de provincie hier ook de waterkering onderhouden. Dat is normaal gesproken een taak van het hoogheemraadschap. In dit geval is ervoor gekozen om het onderhoud bij de provincie te beleggen omdat wij ook de oevers in beheer hebben. Twee vliegen in een klap en het is ook nog eens de meest efficiënte manier van het omgaan met overheidsgeld”, aldus gedeputeerde Rik Janssen.

Teamprestatie

Het hoogheemraadschap zorgde voor groot onderhoud van het dijklichaam, de gemeente Teylingen nam de reconstructie van de weg voor haar rekening en de provincie vernieuwde de oeverconstructies. ‘Werk met werk maken’ stellen de betrokken partijen.

Omwonenden

Er is bewust gekozen om de werkzaamheden in oktober te starten. Het was een vraag van de omwonenden om deze buiten het recreatieseizoen plaats te laten vinden. Daarnaast kon voldaan worden aan de wens om de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode te verrichten. De bewoners zijn in de voorbereiding op meerdere momenten meegenomen, onder meer via drie bijeenkomsten.


Zijlbrug - oever

Fotograaf: Martina Ketelaar, EFKO beton

Volg @zuid_holland op Twitter