Preventief toezicht op gemeenten Den Haag en Zwijndrecht opgeheven - Reacties

Gepubliceerd op 15 mei 2020De gemeenten Den Haag en Zwijndrecht mogen weer zelf bepalen waar ze hun geld aan uitgeven. De provincie Zuid-Holland heeft het preventief toezicht voor beide gemeenten opgeheven. Den Haag stelde in februari alsnog een begroting vast en Zwijndrecht presenteerde vorige maand een plan van aanpak om de financiën weer op orde te krijgen. Ook Vlaardingen stelde zo’n herstelplan op maar het doorvoeren ervan kost meer tijd. Daarom blijft deze gemeente de rest van het jaar onder preventief toezicht.

De gemeenten moesten voor 15 november een sluitende begroting voor het jaar 2020 bij de provincie inleveren. Gecontroleerd werd of alle uitgaven realistisch begroot waren en of de terugkerende kosten ook structureel financieel gedekt kunnen worden. Als hierin geen balans is, plaatst de provincie de gemeente onder preventief toezicht. Dit betekent dat de provincie de begroting en aanpassingen eraan vooraf moet goedkeuren.

Den Haag slaagde er niet op tijd in haar begroting vast te stellen door de politieke situatie in oktober bij deze gemeente. In februari is alsnog een begroting vastgesteld en ingediend. Na beoordeling door de provincie is deze goedgekeurd.

Oplossingen voor structurele tekorten

Vlaardingen en Zwijndrecht leverden op tijd hun begrotingen in, maar kampten met structurele tekorten. Beide gemeenten werkten aan oplossingen. De gemeente Zwijndrecht slaagde er vorige maand in een herstelplan aan te bieden. De provincie oordeelt dat dit plan concreet en haalbaar is. De gemeente Vlaardingen heeft vorige maand haar herstelplan vastgesteld en ingediend. Dat plan is inhoudelijk sterk, maar voor de uitvoering voor een deel afhankelijk van instemming van andere partijen (zoals gemeenschappelijke regelingen). Deze instemming lukte niet binnen de korte tijd die de gemeente had voor het indienen van het herstelplan. Daarom blijft Vlaardingen voor de rest van dit jaar onder preventief toezicht te staan.

De coronacrisis kan grote gevolgen hebben voor de financiën bij gemeenten. De provincie is zich hiervan bewust en is aan het inventariseren wat de gevolgen kunnen zijn.