Schone energie voor iedereen: zon op je dak, isolatie en Zuid-Hollandse warmte

Gepubliceerd op 14 mei 2020



In het energieprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’ staat hoe de provincie de komende jaren werkt aan de overgang naar duurzame energie in Zuid-Holland.

Met het programma ‘Schone Energie voor Iedereen’ draagt de provincie bij aan het landelijke doel om in 2030 de helft minder CO2 uitstoot uit te stoten. Maar de opbrengsten voor Zuid-Holland zijn veel groter. Schone lucht en een gezondere leefomgeving bijvoorbeeld.

Berend Potjer, gedeputeerde energie: “Ons motto is ‘Schone energie voor iedereen.’ Wij zetten ons ervoor in dat iedereen kan meedoen en meedelen in de energietransitie. Of je nu in een dorp of in de stad woont, in een villa of in een flat, of je huiseigenaar of huurder bent.
Juist nu is het belangrijk om te investeren in een duurzame toekomst. We kunnen het ons niet veroorloven om vast te houden aan de technologieën, brandstoffen en economie van gisteren. De wereld wacht niet op ons en wij niet op de wereld. Dus wij willen snel werk maken van energiebesparing, schone energieopwekking, een vitale natuur en gezonde leefomgeving. Van en voor alle Zuid-Hollanders.”

10 speerpunten uit het programma:

  • Een betaalbare, betrouwbare energievoorziening
  • Inwoners centraal: meedenken en meedoen met plannen voor je wijk, zelf energie opwekken, isoleren en besparen
  • Zuinig op open landschap, slim gebruik van ruimte
  • Ruim baan voor zonne-energie op daken
  • Zuid-Hollandse warmte voor onze gebouwen en kassen, een robuust warmtetransportnet
  • Samen werken aan 7 Regionale Energie-Strategieën
  • Gemeenten ondersteunen bij de overgang naar duurzame energie in woonwijken
  • De overgang naar duurzame brandstoffen en grondstoffen in de industrie stimuleren, de groene waterstofeconomie op gang helpen
  • Maatschappelijke en technische innovatie stimuleren

Ga naar het uitvoeringsprogramma ‘Schone Energie voor Iedereen’.


Ruim baan voor zonnepanelen op daken. Ook bij de verbouwing van het provinciehuis wordt de capaciteit van zonnepanelen vergroot.

Meer informatie