Unieke boerenhoeve uit de 16e eeuw ontdekt op Goeree-Overflakkee

Gepubliceerd op 8 mei 2020Archeologen zijn, in opdracht van de provincie Zuid-Holland, op Goeree-Overflakkee gestuit op een onverwachte vondst van een groot boerderijcomplex uit de 16e eeuw. De boerenhoeve werd ontdekt bij archeologisch onderzoek voorafgaande aan de aanleg van de provinciale weg N215.

De provincie en de gemeente Goeree-Overflakkee zijn blij met de vondst. Op voorhand was er geen aanwijzing dat een dergelijk oude nederzetting op deze plaats gesitueerd zou zijn. Eerder bureauonderzoek in archieven en op kadastrale kaarten leverde niets op. Wel is op een kaart uit 1602 te zien dat rond deze plek een hofstede moet hebben gestaan.

Wij hopen nu bovendien hiermee ook een link te kunnen leggen met de eerder in 2018 opgegraven zeer zeldzame muntschat, op hemelsbreed nog geen 200 meter van deze vindplaats.

“Alles wijst erop dat dit een gebouw is uit de beginperiode van de polder de Oude Plaat, die drooggelegd is in 1480. Van dit type boerderijen - mogelijk al van voor de Tachtigjarige oorlog (1568-1648) - zijn niet veel voorbeelden in Nederland bekend. Verder onderzoek kan antwoord geven of de vermoedens juist zijn en informatie geven over de omvang van het complex en over de mensen die hier vroeger woonden. Gezien de eerder gevonden muntschat gaat het hier misschien wel om de woning van de belastinginner van het eiland. Destijds een belangrijke man”, aldus provincie archeoloog René Proos.

De provincie vindt het belangrijk om de archeologische vindplaatsen rondom de aanleg van provinciale wegen vroegtijdig in beeld te brengen. Waar nodig stelt zij daarbij de archeologische vondsten veilig, conserveert en behoudt deze. Het liefst behouden wij vondsten ter plekke (in situ) in de bodem. Kan dat niet, dan worden vindplaatsen middels opgraving (ex situ) behouden. Zo beschermt de provincie haar archeologisch erfgoed en maken wij het beleefbaar voor een groter publiek. Erfgoed is van ons allemaal en maakt Zuid-Holland #Elkedagbeter.