Zuid-Hollandse pioniers leggen fundament voor klimaatbestendig bouwen

Gepubliceerd op 14 mei 2020Het samenwerkingsverband voor klimaatbestendig bouwen ontwikkelde een leidraad die nu landelijk wordt opgepikt. Met de lancering van de site ‘Bouw Adaptief’ breekt een nieuwe fase aan.

"Het is mooi om te zien dat het pionierswerk van het Zuid-Hollandse ‘convenant (Overeenkomst) klimaatadaptief bouwen’ nu een belangrijk onderdeel vormt van een landelijke leidraad van de overheid," vertelt Astrid de Wit, programma-manager klimaatadaptief bouwen van de provincie. “Toen wij het initiatief namen voor het convenant (samenwerkingsverband) sloten veel organisaties uit de bouw, andere overheden, natuurorganisaties en kennisinstellingen zich aan. Die partijen hebben de mouwen opgestroopt en samen richtlijnen, stappenplannen en uitgangspunten ontwikkeld. Samen willen we ervoor zorgen dat klimaatbestendig bouwen het nieuwe normaal wordt. Want het wordt warmer, droger en we verwachten meer extreme regenval. We willen gebouwen, steden en dorpen zo bouwen dat ze daarop berekend zijn.”

Alles wat het convenant ontwikkeld heeft is voor iedereen toegankelijk op de site ‘Bouw Adaptief’. De site is volop in ontwikkeling, maar je kunt er nu al een kijkje nemen. Op 28 mei wordt de site officieel gelanceerd. "Daarmee wordt de rol van onze partners nog belangrijker” stelt Astrid de Wit. “Onze rol als aanjager blijven wij houden, maar zij staan aan de lat om het daadwerkelijk in praktijk te brengen. Daar zijn al mooie voorbeelden van! Ik ben trots op al die Zuid-Hollandse bedrijven, overheden en organisaties die zich vanaf het begin met ons hebben ingezet. Organisaties kunnen zich nog steeds aansluiten, we heten je graag van harte welkom!”

In 2018 nam de provincie het initiatief voor het convenant klimaatadaptief bouwen. De bouwsector, ontwikkelaars, overheden, natuurorganisaties en kennisinstellingen sloten zich aan. Samen ontwikkelden ze een leidraad, stappenplannen, tips en voorbeelden om gebouwen, straten en pleinen zo te ontwerpen dat ze bestand zijn tegen hitte en wateroverlast. De uitgangspunten moeten daarnaast zorgen voor meer biodiversiteit in de stad en minder schade door bodemdaling.