Jaap Smit nieuwe voorzitter IPO bestuur

Gepubliceerd op 20 mei 2021


Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland, is per 1 juni de nieuwe voorzitter van het bestuur van het Interprovinciaal Overleg (IPO), het samenwerkingsverband van de 12 provincies. De Algemene Vergadering van het IPO heeft op 20 mei ingestemd met zijn voordracht.

“De 12 provincies staan voor enorme maatschappelijke uitdagingen op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid, energie, landbouw en natuur. Samen met het rijk, gemeenten, waterschappen en bedrijven gaan we hiermee aan de slag binnen de ambities voor een beter klimaat en voor een sterke en innovatieve economie na de coronacrisis. Het is een eer om als voorzitter van het IPO de verbinding te maken met onze partners om onze gezamenlijke doelen te behalen”, aldus Smit.

Gedeputeerde en huidig vice-voorzitter van het IPO Floor Vermeulen is opgetogen over de benoeming van Jaap Smit: “Namens Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland feliciteer ik onze commissaris natuurlijk van harte met deze belangrijke nieuwe rol als boegbeeld van de 12 provincies. Voor het IPO is Jaap Smit de juiste voorzitter die met zijn grote ervaring leiding kan geven als het gaat om de bijdrage van de provincies aan de grote opgaven van deze tijd. Belangrijk dat de voorzitter er direct staat om ook met een nieuw kabinet afspraken te kunnen maken. Daar kunnen we onder zijn leiding meteen werk van maken.”

Het IPO bevordert de samenwerking tussen de 12 provincies en zorgt voor gezamenlijke belangenbehartiging in Den Haag en Brussel. De komende periode zal veel aandacht uitgaan naar de kabinetsformatie en de provinciale belangen in het nieuwe regeerakkoord.

De voorzittersfunctie van het IPO bestuur werd op 15 april vacant na het vertrek van de Limburgse gouverneur Theo Bovens. Vanaf dat moment is de Zeeuwse commissaris van de Koning Han Polman tijdelijk voorzitter.