Hoe kun je een voorraad warmte voor woonwijken opslaan in de ondergrond?

Gepubliceerd op 27 mei 2021


Nieuw onderzoek brengt in kaart hoe je een ‘buffervoorraad’ warmte of koude voor woonwijken rendabel kunt opslaan in de ondergrond.

Een ‘buffervoorraad’ warmte of koelte is belangrijk voor woonwijken met een collectief systeem voor duurzame verwarming of koeling. Met zo’n voorraad ben je in alle seizoenen zeker dat er warmte of koelte beschikbaar is. In opdracht van de provincie heeft Ecovat onderzoek gedaan naar de technische en economische haalbaarheid van een warmtekoude systeem met opslag in grote ondergrondse buffers.

Uitkomsten

Uit de studie blijkt vooralsnog dat het voor ca. 30% van de gebouwde omgeving in Zuid-Holland haalbaar of zelfs aantrekkelijk is, met een financieel rendement van ≥5% voor de exploitant, om deze aan te sluiten op een warmtekoude systeem met opslag in een ondergrondse buffer. Voor het overige deel van de gebouwde omgeving is er voor ca. 65% nog een haalbaar rendement tussen 3% en 5% te realiseren.

De provincie constateert dat thermische opslag en innovatie rond collectieve netten meer aandacht dient te krijgen in de visies en strategieën die ontwikkeld worden voor de energietransitie. Daarom zal de provincie mede op basis van dit haalbaarheidsonderzoek gemeenten en organisaties ondersteunen met de implementatie van duurzame oplossingen voor opslag.

Om restwarmte, geothermie, zonthermie en aquathermie betaalbaar te maken, is een bepaalde schaalgrootte nodig op wijkniveau en dat maakt warmtenetten noodzakelijk. Daarnaast wordt de vraag voor koeling van gebouwen en woningen groter. Het onderzoek van Ecovat is onderdeel van een bredere inzet van de provincie. Zo ondersteunen we sinds 2019 het meerjarig onderzoek naar de grootschalige opslag van warmte met een hoge temperatuur in de diepere ondergrond, via het programma Warming-Up onder leiding van TNO/KWR.

Het rapport van dit onderzoek kunt u downloaden.