MKB kan meer uit kunstmatige intelligentie halen

Gepubliceerd op 14 mei 2021


Samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen en koplopers uit het bedrijfsleven levert mkb-ondernemers extra mogelijkheden voor de toepassing van kunstmatige intelligentie.

Dat was de belangrijkste boodschap van het webinar ‘De impact van kunstmatige intelligentie op het mkb’ van de provincie Zuid-Holland. Onder meer door fieldlabs en mkb-werkplaatsen kunnen ondernemers kennismaken met kunstmatige intelligentie en leren hoe het ingepast kan worden in bedrijfsprocessen.

Met kunstmatige intelligentie (Artificial Intelligence, AI) kunnen ondernemers bedrijfsprocessen verbeteren en waardevolle informatie ophalen. Maar hoe goed is het mkb voorbereid op de komst van AI? En wat kan de overheid doen om de veranderingen in goede banen te helpen leiden? De provincie Zuid-Holland vroeg bureau Dialogic verschillende sectoren te onderzoeken en besprak dit in een webinar.

Samenwerking nodig

Gedeputeerde Willy de Zoete riep in het webinar deelnemers op om met voorstellen te komen over hoe de overheid ondernemers kan helpen. Tijdens het webinar kwamen al veel suggesties voorbij, zoals het stimuleren van samenwerking binnen de triple helix (overheid, kennisinstellingen en ondernemers) én samenwerking tussen koplopers en ‘het brede mkb’. Directeur Jolanda Heistek van Greenport West-Holland: “Samenwerking is het toverwoord.”

Die samenwerking moet onder andere werken aan het creëren van bewustzijn bij ondernemers zodat ze data slim kunnen inzetten in hun bedrijfsprocessen. Roel van der Weij, coördinerend beleidsmedewerker Kennis & Innovatie bij de provincie Zuid-Holland: “Het begint bij awareness. Niet alleen over de technologische mogelijkheden, maar ook over de menselijke kant.”

Datagedreven teelt in kassen

Hoofdonderzoeker Menno Driesse (Dialogic) belichtte de belangrijkste resultaten en lessen van het onderzoek naar kunstmatige intelligentie. Zo riep hij op AI niet als doel maar als middel te zien. Kunstmatige intelligentie heeft pas waarde als andere digitalisering binnen het bedrijf of een keten op orde is. Driesse: “Ondernemers zijn vaak verder met het toepassen van AI dan gedacht, ook door zichzelf. AI is op meer plekken dan je denkt.”

Zo zijn sommige sectoren al ver met het toepassen van kunstmatige intelligentie. Het Greenport-cluster is daar een voorbeeld van: “Digitale keurmeesters beoordelen met zelflerende algoritmes producten en gewassen in de kas worden beoordeeld door drones. En we gaan richting de plukrobot en datagedreven teelt in kassen.” Aldus Heistek: “We zijn nu bezig met de stap erna. Met InnovationQuarter maakten we een digitaliseringsvisie met als doel dat de Greenport wereldwijd toonaangevend blijft.”

Start-ups en scale-ups

Veel van die innovaties zijn ontwikkeld door jonge bedrijven, vertelde Anita Lieverdink. Zij is innovatiemanager bij TNO en voorzitter van de werkgroep Start-ups en scale-ups bij de Nederlandse AI Coalitie, die inmiddels meer dan 400 deelnemers telt. Lieverdink: “Wat die bedrijven nodig hebben is toegang tot data, tot ecosystemen, tot kapitaal en tot talent.”

Voor- en nadelen

Mogelijke nadelen van AI kwamen ook ter sprake, zoals digitale veiligheid. En vanzelfsprekend de gevolgen voor de arbeidsmarkt. Lieverdink: “Robots zijn goed in het domme, saaie en gevaarlijke werk, mensen in het slimme werk.” Driesse: “AI zal voor een paar sectoren juist voor extra banen zorgen.” Van der Weij: “Het is goed dat er in het Human Capital Akkoord aandacht is voor de gevolgen van digitalisering. Voor de provincie Zuid-Holland zijn cyber security en privacy aspecten relevant en het feit dat de mens een essentiële factor is en blijft.”

Rapport

Download het rapport ‘Impact van AI op het brede mkb van Zuid-Holland’.