Provincie investeert in Kickstart your career

Gepubliceerd op 11 mei 2021


Door corona is het lastig voor jongeren om een baan te vinden, vooral als zij hun diploma hebben gehaald voor een baan in een sector die hard door corona is geraakt. De werkloosheid onder jongeren tot 27 jaar is in 2020 zelfs met 90% gestegen. Daarom investeert de provincie Zuid-Holland in Kickstart your Career, een initiatief om jongeren te matchen met bedrijven voor hun eerste baan.

Bedrijven zijn op zoek naar aanwas. In Zuid-Holland hebben we veel jongeren die wel de vaardigheden hebben maar soms de ervaring missen. Kickstart your Career zorgt voor passende matches waar zowel de kandidaten als de bedrijven baat bij hebben. Zo zorgen we ook voor een bredere basis voor een sterk werknemerspotentieel in de toekomst, aldus gedeputeerde Willy de Zoete (Economie, MKB en Human Capital).

Matchen op basis van ambitie en talent

Jongeren kunnen zich inschrijven als kandidaat. Samen met een consultant worden ambitie, talent en vaardigheden in kaart gebracht. Op basis daarvan zoekt Kickstart your Career naar een baan in een sector die bij de jongere past.

Bedrijven die een eerste baan creëren voor een jongere die net zijn of haar diploma heeft gehaald, kunnen subsidie krijgen voor het salaris voor zo’n nieuwe aanwinst. Op de website van Kickstart your Career is zowel voor kandidaten als bedrijven meer informatie vinden, inclusief de voorwaarden voor deelname.

Human Capital

De provincie investeert €1,5 miljoen in Kickstart your Career. Deze subsidie komt voort uit het Human Capital Akkoord. Dit is een samenwerkingsverband tussen meer dan 100 partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid, waaronder de provincie Zuid-Holland. Lees meer over het Human Capital Akkoord op de website Kickstart your Career.