Opnieuw schonere lucht in Zuid-Holland

Gepubliceerd op 31 mei 2021


De lucht in Zuid-Holland is voor het tiende jaar op rij schoner geworden. Dat blijkt uit de Voortgangsrapportage luchtkwaliteit 2019. Overal in Zuid-Holland voldoet de luchtkwaliteit aan de wettelijke normen. Toch wil de provincie meer, en zet de komende jaren in op verdere verbetering.

Al jaren verbetert de luchtkwaliteit in Zuid-Holland geleidelijk, zo blijkt uit de gegevens die zijn verzameld door het RIVM en DCMR Milieudienst Rijnmond. Jaarlijks wordt er circa 3% minder fijnstof gemeten en 2% minder stikstofdioxide. Dat komt doordat wegverkeer schoner is geworden en er betere technieken zijn om de uitstoot van de industrie te beperken. De provincie draagt hier onder meer aan bij door vergunningen voor de uitstoot verder aan te scherpen, projecten voor duurzame scheepvaart te steunen en op steeds meer trajecten zero-emissiebussen in te zetten.

Schone Lucht Akkoord

Gedeputeerde Meindert Stolk (Gezond en Veilig): “Mooi om te zien dat de maatregelen die alle overheden en bedrijven nemen helpen: onze inwoners ademen steeds schonere lucht. Dit is van groot belang voor ieders gezondheid, maar niet altijd makkelijk in een drukke provincie als Zuid-Holland. Daarom blijven we hier op inzetten. Ook al halen we de norm, we willen een leefomgeving die zo gezond en veilig mogelijk is.” Zuid-Holland is dan ook een van de ondertekenaars van het Schone Lucht Akkoord. Daarin is afgesproken in 2030 te voldoen aan de advieswaarden voor luchtkwaliteit die de World Health Organisation stelt. Het doel is het boeken van een gezondheidswinst van 50% ten opzichte van 2016.

Om de luchtkwaliteit verder te verbeteren, zet de provincie de eerder genoemde maatregelen door. Verder ondersteunt de provincie gemeenten bij de maatregelen die zij nemen op het gebied van luchtkwaliteit. De resultaten worden in de gaten gehouden via monitoring door het RIVM, via het officiële luchtmeetnet en via metingen die inwoners uitvoeren op verschillende locaties in de provincie.