Voorstel voor 1 maatregelenpakket Beter Bereikbaar Gouwe

Gepubliceerd op 18 mei 2021


Fietsroutes, maatregelen op de Gouwe, de Bodegravenboog en een noordelijke route bij Boskoop: die oplossingen stellen de overheden voor om de bereikbaarheid rond de Gouwe te verbeteren.

Inhoud pakket

Er is nog niks besloten. In juni gaan de overheden in gesprek met de mensen in de omgeving over de maatregelen:

  • De fietsroutes van Alphen aan den Rijn naar Gouda en van Bodegraven naar Gouda worden verbeterd.
  • Maatregelen op de Gouwe: er komen wachtplaatsen voor recreatieboten en wegverkeerslichten bij bruggen worden beter afgestemd op schepen.
  • De Bodegravenboog zorgt voor een directe aansluiting van de N11 op de A12.
  • Een noordelijke ontsluitingsroute bij Boskoop met 3 mogelijke routes. Deze tracés liggen nog niet vast.

De samenwerkingspartners willen een aquaduct ten noorden van Boskoop en een tunnel(bak) in Hazerswoude-Dorp op lange termijn realiseren en hier studies naar doen. Als hier in de toekomst geld voor is, kunnen gemeenteraden en Provinciale Staten besluiten om deze maatregelen te realiseren.

Andere oplossingen

Een aantal wegmaatregelen zit niet in het voorstel, omdat deze bijvoorbeeld niet wenselijk zijn volgens bewoners, gemeenteraden en Provinciale Staten. Of omdat ze geen oplossing bieden voor de hele regio of omdat ze juist meer verkeer aantrekken. Ook zijn nog een aantal andere afspraken gemaakt. Lees het volledige bericht.

Online bijeenkomsten

Op 7 juni is er voor bewoners en bedrijven een webinar met een algemene presentatie over het concept-maatregelenpakket, zoals nu wordt voorgesteld. Daarna volgen online gesprekken op 9, 10 en 14 juni. Aanmelden kan vóór 2 juni via de website.

Besluit

De inzichten van bewoners en bedrijven nemen de bestuurlijke partners mee in een definitief advies voor een maatregelenpakket aan de colleges van burgemeester en wethouders en de Gedeputeerde Staten. Eind 2021 nemen de gemeenteraden en Provinciale Staten een besluit.

Meer weten?

Meer uitleg over de maatregelen en hoe dit voorstel tot stand is gekomen, vindt u op de website van Beter Bereikbaar Gouwe.